Dags att söka bidrag till kulturarvsarbete

By on 6 december, 2022
Bild: LindeKultur

Varje år delar Riksantikvarieämbetet ut bidrag till kulturarvsarbete för att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Nu tar Riksantikvarieämbetet emot bidragsansökningar för nästa års projekt som bevarar, använder och utvecklar kulturarvet.

Arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter kan söka bidraget senast 31 januari 2023. Den som söker bestämmer själv projektets slutdatum. Riksantikvarieämbetet ser gärna ansökningar som främjar delaktighet och engagemang i kulturarvsarbetet.

Bidraget delas ut en gång per år efter beslut under våren. År 2022 fördelades 17 miljoner kronor, varav 8 miljoner var reserverade för arbetslivsmuseer. Hur mycket medel som finns att dela ut 2023 kommer att presenteras inom kort av regeringen genom regleringsbrevet.

I år (2022) har totalt 17 miljoner kronor har fördelats till 114 projekt – däribland två i Örebro län:

  • Nora Bergslags Veteran Jernväg fick 180.000 kronor till vagn för funktionshindrade.
    .
  • Vasselhyttans bygdegårdsförening fick 80.000 kronor till renovering av väggmålningar i Vasselhyttans bygdegård.

Läs mer om bidraget och hur man ansöker – raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/

Ekonomi | Kultur
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login