Dags för färdighetstest för blivande sjuor

Av på 22 oktober, 2020
Arkivbild

Elever som går i årskurs sex har möjlighet att söka till profiler med färdighetstest inför årskurs sju. Nytt för skolansökningsperioden 2020–2021 är att färdighetstesterna kommer genomföras redan vecka 48–50. Ändringen har gjorts bland annat för att möjliggöra uppsamlingar och skapa bättre förutsättningar att genomföra testerna.  

Ökad motivation
Några kommunala skolor har så kallade profiler och inriktningar. I skolor med profiler får eleverna under ett antal lektionstimmar ägna sig åt en speciell aktivitet, som till exempel fotboll, dans eller ishockey. Syftet med profiler är att öka elevernas motivation för skolarbetet. 

– Vår erfarenhet är att om eleverna får möjlighet att utöva ett fritidsintresse under skoltiden så blir de mer motiverade i alla skolans ämnen, säger Chris Gelinder, rektor på Gumaeliusskolan 7–9.

För att kunna bli antagen till profilerna på Engelbrektsskolan 4–9 och Gumaeliusskolan 7–9 behöver eleven genomföra ett färdighetstest. I kommunens andra skolor med profiler krävs inte färdighetstest.

Anmälan senast 13 november
Nytt för i år är att färdighetstest för elever som ska börja i årskurs 7 höstterminen 2021 hålls vecka 48–50. Tidigare har vårdnadshavare fått anmäla sitt barn till färdighetstest i samband med skolansökan i januari. Förändringen har gjorts för att skapa bättre förutsättningar att genomföra testerna, möjliggöra uppsamlingar samt skapa mer tid för Grundskoleantagningen att hantera skolansökningarna. Färdighetstesterna kommer genomföras under vecka 48, 49 och 50. 

Alla barn som ska börja i sjuan kan söka till en profil med färdighetstest. Anmälan skickas in via e-tjänsten på orebro.se/sokaskola. Sista anmälningsdag är fredag den 13 november 2020. Ett brev har skickats ut till berörda vårdnadshavare information om färdighetstesterna på Engelbrektsskolan 4–9 och Gumaeliusskolan 7–9.

Söka skola 
För att ha möjlighet att komma in på en profil med färdighetstest krävs både ett genomfört färdighetstest och en skolansökan. Det räcker alltså inte att bara göra ett färdighetstest. Skolansökan skickas in via e-tjänsten på orebro.se/sokaskola under perioden 15–31 januari 2021.

Engelbrektsskolans profiler med färdighetstest 
På Engelbrektsskolan går elever i årskurs 4–9. Skolan erbjuder profilerna dans och fotboll. Färdighetstester genomförs för elever som ska börja i årskurs sju. 

Gumaeliusskolans profiler med färdighetstest 
Gumaeliusskolan är en högstadieskola med elever i årskurs 7–9. Skolan erbjuder följande profiler med färdighetstest: dans, fotboll, innebandy, ishockey, padel, ridning och specialidrott. 

Lokalt
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in