Dålig munhälsa påverkar inte bara munnen

Av på 21 april, 2021

Modern forskning visar att kroppens sjukdomar hänger ihop och att munnens bakterier inte bara påverkar munnens hälsa utan också kan påverka vitala organ och funktioner, såsom hjärta och kärl bland annat. Att du har en bra munvårdsrutin, ett friskt tandkött och besöker tandvården regelbundet är en väsentlig del i att bibehålla hälsan långt upp i åren. Tandhygienisterna arbetar dagligen med att förebygga ohälsa hos alla, både gamla och unga.

Sveriges Tandhygienistförening gör nu en insats för att stötta våra medlemmar i att nå ut ännu bredare bland landets seniorer med information om vikten av en god munhälsa.

I vår seniorföreläsning Du och din munhälsa vill vi sprida information om hur munhälsan kan förändras i takt med stigande ålder och vilka särskilda tandvårdsstöd som finns. De statliga och regionala tandvårdsstöden utnyttjas idag inte fullt ut av den del av befolkningen som de är avdelade för, det vill säga personer med särskilda behov av munvårdsinsatser som till exempel kroniskt sjuka och personer som står på långvarig läkemedelsbehandling.

Filmen Du och din munhälsa är en förkortad version av den seniorföreläsning som Sveriges Tandhygienistförening kostnadsfritt erbjöd seniorföreningars lokala organisationer i Stockholm innan pandemin drabbade samhället. Vi hann genomföra en handfull föreläsningar och fick god respons från dem som deltog. Därför har vi nu satsat på att göra en film av föreläsningen och erbjuda den kostnadsfritt till er.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Sveriges Tandhygienistförening

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in