Därför är det viktigt att du tankar förnybart

By on 10 oktober, 2019

Biogas, el, vätgas, etanol och biodiesel. I Sverige har vi god tillgång till förnybara drivmedelsalternativ och många kommuner och regioner ligger i framkant i transportsektorns omställning. Att få personalen att tanka fordonen rätt kan dock vara en utmaning. Inom projekten Östgötautmaningen samt Fossilfritt 2030 har det därför tagits fram en film som ska inspirera kommunernas medarbetare att tanka förnybart.

– Vi vill förmedla kunskap och inspiration på ett nytt sätt med humoristiska akvareller i en film som kan rulla i personalrummet, i receptionen eller på andra platser där många vistas. På så vis hoppas vi att vi når fram och skapar engagemang hos dem som ser filmen, säger Ylva Ek, projektledare Energikontoret Östergötland.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp kommer från transportsektorn. Därför är det viktigt att de resor som behöver göras sker med så liten klimatpåverkan som möjligt. Många kommuner och regioner ligger i framkant i omställningen och har satsat på inköp av exempelvis etanolbilar och gasbilar. Att få fordonen att alltid tankas med förnybart drivmedel kan dock vara en utmaning.

– I Sverige har vi över 200 000 etanolbilar, men det är alldeles för få av dem som tankas med etanol. Det är lätt att tänka att det inte spelar så stor roll vad jag gör, eller vad ett litet land som Sverige gör. Men det spelar större roll än vad vi tror och våra handlingar kan lätt sprida sig som ringar på vattnet. Med den här filmen som kan visas upp i många olika sammanhang vill vi tydliggöra att varenda gång man väljer förnybart drivmedel är värdefull, säger Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst.

Filmen är framtagen i projektet Östgötautmaningen och bilderna är illustrerade av Magnus Kling. 

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login