Därför består lönegapet mellan män och kvinnor

By on 2 november, 2013

Jill Rubery är en av de mest inflytelserika sociologiskt inriktade ekonomerna i Storbritannien. Feministiskt Perspektivs Rebecka Bohlin hörde henne tala under ett Sverigebesök nyligen – om strategier men också vad som ligger bakom de ojämställda lönerna:

– En anledning till att lönegapet kvarstår är att ekonomer väljer att inte ta hänsyn till diskrimineringen av kvinnor.

Det var på inbjudan av Nätverket jämställda löner som Jill Rubery besökte Stockholm. Hon gav flera förklaringar till att lönegapet består, och tog bland annat upp de föreställningar som gör att en kvinnodominerad bransch är undervärderad jämfört med en mansdominerad bransch med samma utbildningsnivå.

– Ekonomer analyserar sällan lönegapet i termer av diskriminering. När varken utbildning eller erfarenhet förklarar löneskillnaden drar de till med begreppet ”omätt produktivitetsskillnad relaterat till familjeansvar”. Det innebär att individualisera problemet: Hon förväntar sig ingen karriär, hon väntar ju på en kommande föräldraledighet…

Rubery menar att förväntningarna på kvinnor att arbeta deltid måste förändras: Kvinnor måste få rätt till heltid. En annan strategi för att utjämna lönerna kan vara att kräva en generell arbetstidsförkortning:

– Att förkorta arbetstiden är definitivt en viktig strategi. Konsekvensen av 24-timmarssamhället är att få kvinnor kan jobba heltid. Det måste finnas en kultur där människor förväntas hämta barnen och vara hemma med dem på kvällarna, säger hon.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login