DCA-avtalet planeras träda i kraft i augusti

By on 21 juni, 2024
Arkivbild

Regeringen kan i och med riksdagens beslut att godkänna DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement) mellan Sverige och USA, fatta beslut om och genomföra åtgärder för att avtalet ska kunna träda i kraft.

– Nu stärks samarbetet på försvarsområdet med USA ytterligare. Avtalet gör Sverige tryggare och stärker säkerheten i norra Europa, genom att det mer förberett och snabbare blir möjligt att bland annat ta emot amerikanska soldater och förhandslagra amerikansk materiel i Sverige, säger försvarsminister Pål Jonson.

DCA är ett avtal som undertecknades den 5 december 2023 och syftar till att utveckla Sveriges och USA:s långsiktiga försvarspolitiska samarbete. Avtalet behövs för att Sverige tidigt och snabbt ska kunna få effektivt militärt stöd av USA i ett försämrat säkerhetsläge. Avtalet är därmed en naturlig fortsättning på Sveriges Nato-medlemskap. DCA-avtalet förstärker Sveriges, Nordens och Natos avskräckningsförmåga.

I avtalet regleras den rättsliga statusen för amerikansk militär personal, anhöriga och leverantörer när de befinner sig i Sverige. Det reglerar även vissa andra förutsättningar för amerikansk militär närvaro i Sverige, bland annat genom att förenkla tillträdet för amerikansk militär personal och skapa möjligheter att förhandslagra materiel.

Det framgår av avtalet att samarbetet sker i enlighet med folkrätten och med Sveriges samtycke. Vidare anges att all verksamhet ska bedrivas med full respekt för Sveriges suveränitet, lagstiftning och internationella rättsliga förpliktelser, inklusive vad gäller lagring av vissa typer av vapen på svenskt territorium.

Efter det att beslutade författningsändringar trätt i kraft kommer avtalet att börja gälla. Avsikten är att avtalet ska börja gälla i augusti 2024.

Sverige/USA
Örebronyheter

Källa: Försvarsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login