De blir förvaltningsdirektörer i Örebro kommuns nya organisation

Av på 6 april, 2022
Katarina Arkehag, Erik Blom, Mimmi Hodzic, Patrik Jonsson, Anna Nordlund och Nima Poushin blir förvaltningsdirektörer för kommunens nya organisation.
Foton: Örebro kommun

Den 1 januari 2023 startar en ny mandatperiod och en ny nämndorganisation träder i kraft, det innebär färre nämnder och att antalet förvaltningar minskar från nio till sju.

Den 5 april beslutade Kommunstyrelsen enligt kommundirektörens förslag vilka personer som blir förvaltningsdirektörer med uppdraget att utveckla och leda de nya förvaltningarna. Dessa är:

Katarina Arkehag som blir förvaltningsdirektör för Förskole- och grundskoleförvaltningen. Katarina är idag förvaltningschef för förvaltningen för Förskola och grundskola.

Erik Blom som blir förvaltningsdirektör för Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Erik är idag förvaltningschef för Stadsbyggnad och ansvarig för programområde Samhällsbyggnad.

Mimmi Hodzic som bli förvaltningsdirektör för Teknik- och serviceförvaltningen. Mimmi är idag förvaltningschef för Tekniska förvaltningen.

Patrik Jonsson som blir förvaltningsdirektör för Socialförvaltningen. Patrik är idag programdirektör för programområde Social välfärd.

Anna Nordlund som blir förvaltningsdirektör för Kultur- och fritidsförvaltningen. Anna är idag förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen.

Nima Poushin som blir förvaltningsdirektör för Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Nima är idag förvaltningschef för Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete.
 
Uppdrag att forma de nya förvaltningarna

Förvaltningsdirektörerna får nu i uppdrag att utforma respektive förvaltning. Eftersom programnivån tas bort i den nya nämndorganisationen, nämnderna förändras och nya nämndreglementen därmed tas fram, är det flera nya områden som ska hanteras inom förvaltningarna.

– Jag ser fram emot att utveckla verksamheterna i Örebro kommun tillsammans med förvaltningsdirektörerna som kommer att ingå i den kommungemensamma ledningsgruppen. Vi känner ju varandra sedan tidigare och jag vet att det här är en kompetent grupp som jag har fullt förtroende för. Tillsammans ska vi utveckla hållbara lösningar med kvalitet och tillväxt i fokus, säger Peter Larsson, kommundirektör.

Uppdraget till de nya förvaltningsdirektörerna blir också att lyfta blicken och se sin del i helheten både inom Örebro kommun och i samverkan med andra.

Politik | Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in