De får det politiska ansvaret för kulturen i Lindesbergs kommun

Av på 6 januari, 2015

På onsdag (7 januari) håller nya kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun sitt första sammanträde med val av ledamöter till bland annat tillväxtutskott och beredning för kultur- och fritidsfrågor som tar över det politiska ansvaret för de frågor som tidigare drivits av kultur- och fritidsnämnden.

Enligt kallelsen till sammanträdet föreslås följande ledamöter och ersättare att väljas:

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till tillväxtutskottet med Irja Gustavsson (S) som ordförande och Jonas Kleber (C) som vice ordförande:

1. Irja Gustavsson (S) med Daniel Andersson (S) som ersättare
2. Jonas Bernström (S) med Kristine Andersson (S) som ersättare
3. Dan Waltersson (S) med Linda Svahn (S) som ersättare
4. Jonas Kleber (C) med Jenny Larsson (C) som ersättare
5. VAKANT* med Inger Griberg (MP) som ersättare
6. VAKANT* med VAKANT* som ersättare
7. Andreas Funk (SD) med Mats Seijboldt (SD) som ersättare
* Inga namn föreslagna i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde

Val av 7 ledamöter till beredningen för kultur- och fritidsfrågor:

1. Carina Östrand (S)
2. Christer Pihlblad (S)
3. Nafih Mawlod (S)
4. Bo Jönsson (C)
5. Bertil Jansson (M)
6. Per Carlström (FP)
7. Virosa Viberg (SD)
….

Kulturfrågor för nya tillväxtutskottet och tillväxtförvaltningen

Vid kultur- och fritidsnämnden sista sammanträde beslutades att överlämna pågående processer och aktiviteter inom deras ansvarsområde till tillväxtutskottet och tillväxtförvaltningen för kännedom och vidare behandling – bland annat dessa kulturfrågor:

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att tillväxtutskottet avsätter erforderliga medel (135.000 kr) för inventering av kommunen konst. Kommunrevisionen har haft synpunkter, som även delas av kultur- och fritidsnämnden, varför en inventering bör göras under 2015.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram Bild- och formstrategi för Lindesbergs kultur- och fritidsförvaltning. I framtagandet av ny offentlig konst medverkar kultur och fritidsförvaltningen rådgivande – ett uppdrag som bör övertas av den nya förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att tillväxtutskottet får i uppdrag att utreda möjligheterna för ett allaktivitetshus i Lindesberg.

Lindesbergs kommun har avsatt medel för en ungdomssatsning för 2014-2015 (300.000 kr per år). Arbetet är påbörjat under senare delen av 2014 och förväntas få fortsätta 2015.

Museum och museiverksamhet: Museum och museiföremål finns i Stripa – men uppdrag och framtid är ännu inte beslutad vilket får bli en fråga för tillväxtutskottet.

Samarbete med Fornminnesföreningen: Fornminnesföreningen gör en modell av dåtidens Lindesberg. Arbetet är ännu inte avslutat och lämplig lokal saknas. Diskussioner om ett stadsmuseum har förts och förväntas nu fortsätta inom tillväxtutskottet.

Biografen vid Folkets hus: Kommunstyrelsen har beslutat om att Besök Linde AB ska driva biograf och annan verksamhet vid Folkets hus. Arbetet med att överföra verksamhet är ännu inte påbörjad.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in