De fattigaste i Myanmar får stort Sida-stöd till hälsovård

Av på 24 november, 2018
Barn i Rakhine, foto: Maria Hauer

Trots att tillgången till hälsovård blivit bättre i Myanmar under de senaste åren saknar fortfarande de mest utsatta människorna grundläggande mödravård, barnhälsovård, och vård för tuberkulos, HIV och malaria. Nu ger Sida 385 miljoner kronor till fonden Access to Health, som ska försöka nå alla i Myanmar med hälsovård.

Fonden Access to Health inkluderar också grupper som har stora begränsningar när de söker vård, såsom människor som lever i konfliktområden, etniska minoriteter, flyktingar, statslösa och funktionshindrade, säger Anders Frankenberg, biståndsråd i Yangon.

En av de mest utsatta grupperna i Myanmar är rohingyerna, som enligt FN utsätts för ett folkmord i Myanmar. Många har flytt, men en del lever också i läger i den fattiga delstaten Rakhine. Rakhine är ett område som prioriteras av fonden. Att rohingyerna också ska få del av hälsovården är en viktig del i arbetet, men det är svårt att få tillträde till de områden där rohingyerna befinner sig.

– Vi strävar efter att inkludera också de allra mest marginaliserade människorna i utvecklingen. Vårt stöd till Access to Health kombinerar de viktigaste delarna i vårt utvecklingssamarbete i Myanmar, säger Anders Frankenberg.  

Kan vara långt till hälsovård
Förutom att arbetet med hälsovård hindras av väpnade konflikter är ett annat problem att det helt enkelt är svårt och långt att ta sig till hälsokliniker. För en gravid kvinna som ska föda är alternativen kanske att föda hemma eller att sätta sig bakpå en motorcykel som kör timtals på gropiga vägar. En stor del av vården i svårtillgängliga delar av landet vilar på ett arbete av frivilliga.

– Det kanske är en kvinna i en by som själv förlorat sina barn, och som nu vill hjälpa andra. Hon söker upp en organisation som kan ge henne lite mediciner och lite grundläggande utbildning, och så blir hon en första vårdgivare till andra kvinnor. Det är den här typen av frivilliga nätverk som vi nu genom fonden kommer att bygga vidare på, säger Tomas Lundström som tidigare arbetat med hälsofrågor för Sida i Myanmar.

Starkt fokus på jämställdhet
Frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, har Sverige prioriterat och lyckats få upp som en egen punkt för vad fonden ska arbeta med. Jämställdhet och kvinnors självständighet är en av nycklarna till ekonomisk och social utveckling.

– Vi är stolta över att fonden har ett starkt fokus på jämställdhet. Vi är också stolta över att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras som ett viktigt område i fonden, och att den kommer att arbeta med familjeplanering, med moderna preventivmedel, utbildning om sexualitet för unga, vård efter aborter och arbete mot könsbaserat våld, säger Mia Hauer på sektionskansliet i Yangon.

En nyckel till global utveckling
Access to Health är en stor fond som handläggs av FN-organet UNOPS (United Nations Office for Project Services). Med stöd av Sverige, USA, Storbritannien och Schweiz ska fonden fortsätta bygga upp och stärka hälsovården i Myanmar mellan åren 2019 och 2023, för sammanlagt 215 miljoner dollar. Det svenska bidraget är 385 miljoner kronor, alltså 43 miljoner dollar.

Hälsovården i Myanmar har förbättrats sedan militärjuntans fall år 2011, men militärjuntan lämnade efter sig ett land där hälsosektorn var svårt eftersatt. Sida har tillsammans med andra givare stött hälsofonden 3MDG sedan år 2013. Fonden, som är döpt efter det tredje globala målet har gett 6,2 miljoner personer tillgång till mödravård och barnhälsovård i 44 olika samhällen, och sett till att fler än 240 000 bebisar fötts med hjälp av en barnmorska. Access to Health Fund är en ny hälsofond som bygger vidare på de två tidigare fonderna.

Hälsovården är en viktig nyckel till global utveckling – en frisk människa orkar arbeta och delta i samhällslivet, och friska barn förmår att ta till sig undervisning och utvecklas som de ska. Hälsovård kan också fungera som en enande kraft kring i en konfliktsituation, där olika grupper har olika intressen och tilltron till varandra är låg. Fondens arbete kan fungera som fredsbyggande i den meningen att den för samman grupper som annars inte skulle samarbeta, kring ett mål som alla kan enas om – bättre hälsovård för alla.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in