De fick pedagogiskt pris 2021

By on 3 december, 2021

Stort grattis säger vi till årets vinnare av pedagogiskt pris 2021. Förskolan Snökristallens barnakademi, Anna-Lena Anhammer vid Norrbyskolan, Jonathan Jogensjö vid Virginska gymnasiet och Lena Sörbö, Vivallaskolan.

Skickliga pedagoger och skolledare spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar Örebro kommun årligen ut ett pris till någon pedagog/skolledare eller grupp av pedagoger som har utmärkt sig i sitt uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse. Varje vinnare får 10 000 kr, blommor och ett diplom.

Årets vinnare motiveras enigt följande:

Kategori: Förskola. Snökristallens barnakademi

Snökristallens barnakademi, ni gör ett fantastiskt jobb med att få alla att vara en del av gruppen, där alla barn känner sig trygga och värdefulla. En fin värdegrund genomsyrar hela verksamheten och barnen skolas in i att vara verkligt bra kompisar.

Ni är engagerade och lyhörda för barnens intressen och formar verksamheten utifrån det. Ert sätt att jobba med barnens lek främjar kreativitet, delaktighet och engagemang. Ni har också lyckats skapa bra och innovativa utemiljöer samt goda pedagogiska innemiljöer.

På Snökristallens barnakademi integrerar ni nya arbetssätt och idéer i ordinarie verksamhet med eftertanke och reflektion. Alla aktiviteter genomförs med ett syfte och detsamma gäller moderna arbetssätt, som inte används ”bara för att” utan så det passar verksamheten. Det finns en tanke med allt. Varenda utflykt är planerad, med rekvisita som skapar magi för barnen.

Ni har ett stort engagemang och ser verkligen barnen och deras behov!

Kategori: Grundskola/grundsärskola/fritidshem. Anna-Lena Anhammer, Norrbyskolan

Anna-Lena, med stort engagemang, pedagogisk förmåga och ämneskunskap väcker du nyfikenhet att lära i klass efter klass. Oavsett vilka elever du möter har du en förmåga att se varje elevs potential, förmågor och intressen. Utifrån det bygger du undervisning som inspirerar och där varje elev får möjlighet att växa utifrån egna förutsättningar, men också tillsammans som grupp.

Du utgår alltid från eleverna. Det finns inga ”universallösningar” som fungerar år efter år. Du är alltid nyfiken på att utveckla undervisningen och dig själv som lärare.

I rollen som förstelärare på Norrbyskolan har du organiserat skolans kollegiala samverkan och varit drivande i arbetet med att etablera kooperativt lärande i skolans klassrum, i syfte att öka likvärdigheten och lärandet. Du ingår också i Norrbyskolans ledningsgrupp och är handledare för studenter vid Örebro universitet. I dessa uppdrag samarbetar du på ett mycket framgångsrikt sätt med såväl nuvarande som framtida kollegor.

Du är helt enkelt riktigt skicklig på det som är lärarens kärnuppdrag: att undervisa, skapa rika möjligheter till lärande och inte minst skapa lust till ett livslångt lärande!

Kategori: Gymnasieskola/gymnasiesärskola. Jonathan Jogensjö, Virginska gymnasiet

Jonathan, du ser alla elever, finns alltid närvarande och bemöter alla med respekt och vänlighet. Du har alltid ett leende på läpparna och visar en genuin glädje i ditt yrke. Du är prestigelös och en bra förebild. Din lärarstil fungerar för alla och gör lärandet roligt och spännande!

Du gör allt och lite till för att alla ska må bra. Varje fredag är du tillgänglig för att hjälpa elever som har håltimme med matte. Under studietiden kommer du alltid förbi. Under andra lektioner kommer du ofta in för att hjälpa till med matte eller bara för att se hur det är med eleverna.

Jonathan, du kunde valt en forskarbana men valde istället läraryrket och det är vi mycket glada över! Du har en gedigen teoretisk bakgrund i dina ämnen matematik och kemi och intresserar dig mycket för vad eleverna vill. Du gör dem delaktiga, ger mycket feedback och stärker deras självförtroende och självkänsla. Du är också ständigt nyfiken på att lära nytt.

Mycket krävs för att vara en bra pedagog, men att lyckas vara en fantastisk pedagog och en god förebild, det är något helt annat. Jonathan, du är just detta! Dina elever är lyckligt lottade att få ha dig som lärare.

Kategori: Skolledare. Lena Sörbö, Vivallaskolan

Lena, du är en ledare som arbetar med tydlig reglering, meningsfullhet, delaktighet, dialog och omtanke. Du är en modig, klarsynt och djärv rektor som vågar utmana och driva utvecklingen framåt.

Ditt ledarskap speglar tydligt din barn- och elevsyn som är väl förankrad i Barnkonventionens artiklar. Du skapar goda möten där både personal, barn och elever får möjlighet att känna sig sedda och inkluderade. Lena, du är en oerhört generös ledare! Du lyssnar in och låter dina medarbetare ta ansvar, utvecklas och lära, men samtidigt leder du skolan i en tydlig riktning. Skolans kvalitetsplan är en tydlig ledstång i arbetet.

Du lyfter ofta goda exempel och sprider glädje och lust att lära omkring dig. Du arbetar med att utvärdera, granska och reflektera – allt för att lära mer om vad som kan göras bättre för barnens skull.

Genom att du vågar ”lyfta på alla stenar” och vända och vrida på alla frågor, skapas förutsättningar för att prova nytt och hitta nya vägar. Din grund i allas lika värde och varje individs styrkor sprider en varm och omtänksam anda på skolan, som når fram till barnen.

På orebro.se/pedagogisktpris finns mer information om priset. Där publiceras även en film under vecka 49 när vinnarna överraskas med utmärkelsen.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login