De här vägarna drabbas hårdast i Örebro

By on 20 juni, 2024
Arkivbild

Flest dödsolyckor i trafiken under sommaren, de här vägarna drabbas hårdast i Örebro. I juni, juli och augusti sker fler svåra olyckor i trafiken än under resten av året.

Väg 50 genom Örebro kommun är den vägsträcka där det inträffat flest sommarolyckor i Örebro län de senaste åren.

Många ger sig ut på vägarna under sommarmånaderna, och statistiken påminner oss om att man ska vara särskilt vaksam under just den här tiden.

Juni, juli och augusti är de månader då det historiskt sett inträffar flest svåra olyckor och dödsfall i trafiken. Under 2023 förolyckades 66 personer i trafiken i Sverige under sommarmånaderna.

– Under midsommarhelgen finns stor risk för köer och stress i trafiken. Det i kombination med trötthet ökar risken för att råka ut för en svår olycka. Ha marginal och planera för ordentliga pauser, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

I Örebro län har det under de senaste tio åren omkommit i snitt tre personer per år i sommartrafiken, år 2015 och 2018 var det mörkaste året då sju personer förolyckades.

Sett till antalet skadade var 2016 det svåraste året, då rapporterades 25 svårt skadade till polisen under juni, juli och augusti.

….

Antal dödade och skadade i trafikolyckor under juni, juli och augusti i Örebro län

År Omkomna Svårt skadade
2014 2 6
2015 7 12
2016 4 25
2017 2 14
2018 7 13
2019 5 12
2020 1 15
2021 1 1
2022 3 9
2023 0 1

Källa: Transportstyrelsen

På sommaren ökar risken för svåra olyckor i trafiken. Det beror bland annat på att det är många fler som reser med bil, och det är fler ovana förare som hamnar i nya trafikmiljöer som kan upplevas som stressande. Särskilt om det är många bilar som är i närheten.

If har även sammanställt statistik från Transportstyrelsen över antalet olyckor per vägsträcka, för att få en bild av var man som trafikant bör vara särskilt uppmärksam. I Örebro län är väg 50 genom Örebro kommun den väg, där polisen rapporterat flest sommarolyckor under åren 2018 till 2023: sammanlagt 27 stycken.

….

Vägsträcka Antal sommarolyckor (2018–2023)
Väg 50 genom Örebro kommun 27
E18:an genom Örebro kommun 25
E20:an genom Örebro kommun 19
Väg 50 genom Askersund 18
Väg 50 genom Lindesberg 17

.

Tabellen visar de vägsträckor som haft flest polisrapporterade olyckor under juni, juli och augusti åren 2018 till 2023 i Örebro län. Källa: Transportstyrelsen, databearbetning If

Ifs tips för en säker bilfärd:

  • Håll hastighetsbegränsningen
  • Håll avstånd
  • Kom ihåg att ta fler pauser (efter cirka 100–150 kilometer)
  • Serva bilen innan du åker
  • Vid långa resor, byt förare med jämna mellanrum

Kör du elbil? Du kan själv påverka räckvidden.

Här är några tips från If:

  • Vilken hastighet och körstil du har är två faktorer som spelar in när vi pratar om räckvidd. Ju fortare du kör, desto mer energi går åt att driva bilen. Du kan köra upp till 10 mil längre i stadsmiljö, jämfört med om du kör på en motorväg.
  • Hastigheten spelar stor roll. Bara genom att köra i 80 km/h istället för 90 km/h gör stor skillnad för att maximera räckvidden.
  • Klimatanläggningen påverkar. Luftkonditionering och stolsvärme påverkar räckvidden. Medan inredning såsom lampor och underhållningssystemet har en marginell påverkan på batteriet. Genom att sänka värmen med ett par grader är det möjligt att klämma ut några kilometer extra per laddning.
  • Kör med god framförhållning. Undvik snabba accelerationer och lär dig att släppa upp gasen i god tid innan ett rödljus och rulla mot ett stopp.
  • Planera rutten. I uppförsbacke måste motorn jobba extra hårt. I nedförsbacke är det dock helt andra förutsättningar. I en del elbilar laddas batteriet automatiskt när du bromsar eller saktar ner (motorbromsar).

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Försäkringsbolaget IF

You must be logged in to post a comment Login