De jobbar för att förhindra att statens pengar finansierar brott

By on 18 maj, 2021
Arkivbild

 Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter i ett långsiktigt arbete för att reducera den organiserade brottsligheten. 2020 var ett framgångsrikt år som resulterade i en mängd beslag, utmätningar och återkrav.

 Samverkan sker genom det regionala samverkansrådet (RSR) och fokus ligger på att bekämpa allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet och organiserad brottslighet i lokalsamhället – med särskilt fokus på utsatta områden.

Majoriteten av ärendena som hanteras av RSR är olika typer av brott mot välfärdssystemet, men under 2020 har en hel del nya brottsfenomen dykt upp; till exempel valutasmuggling, miljöbrott kopplat till organiserad brottslighet och ärenden som rör individer med koppling till våldsbejakande miljöer. 

Gör det jobbigare att vara kriminell

RSR inriktar sitt arbete mot så kallade strategiska personer. Det är personer som befinner sig i toppen på den brottsliga näringskedjan. De befattar sig sällan själva med brotten, utan använder sig av nätverk för att utföra kriminella handlingar och de är svåra att komma åt för ett enskilt lokalpolisområde.

– Det finns stora fördelar med myndighetssamverkan i arbetet mot de här individerna, säger Per Lundbäck som är chef för underrättelseenheten i polisregion Bergslagen och ordförande i RSR. Tillsammans har vi tillgång till information som ger oss en tydligare helhetsbild av en person och dennes förehavande. På så vis kan vi komma åt brottslighet som är svår att överblicka för en enskild myndighet. Vi gör det jobbigare att vara kriminell helt enkelt.

För att komma åt de kriminella individerna och deras nätverk krävs uthålligt och långsiktigt arbete.

– Vi jobbar med att förhindra och försvåra för de kriminella nätverken, framför traditionell lagföring, berättar Per Lundbäck. Vi gör det svårare för en person som ägnar sig åt kriminell verksamhet i sitt företag att anställa personal och få tillgång till olika typer av bidrag.

Långsiktigt samarbete ger resultat

– Vi är många inom polisen som är involverade i det här arbetet, fortsätter Per Lundbäck. Bland annat personal inom underrättelsetjänsten utredningsenheten, men även personal på regionkansliet, i lokalpolisområdena och i regionala insatsstyrkan. Det är ett riktigt team work!

När den organiserade brottsligheten försöker få statliga medel på felaktiga grunder är pengarna ofta tänkta att finanisera deras brottsliga verksamhet, som ibland innefattar terrorism.

– När vi lyckas sätta stopp för de här personerna handlar det alltså inte bara om att skydda statens tillgångar, utan till stor del också om att försämra möjligheterna för de här kriminella individerna att bedriva annan brottslig verksamhet, säger Per Lundbäck.

Det myndighetsgemensamma arbete som utförs på nationell, regional och lokal nivå under ett år ger ofta resultat i form av minskad brottslighet kommande år. 2020 var ett år då det långsiktiga arbetet gav goda synliga resultat i Bergslagen, bland annat:

 • 1,5 års fängelse för grovt bokföringsbrott. 
 • Ekonomiska sanktioner (utmätningar, verkställigheter och betalningssäkringar) motsvarande 2,4 miljoner kronor. 
 • Försäkringskassan har beslutat om återbetalningar på över 11 miljoner och förhindrat felaktiga utbetalningar på ytterligare 6 miljoner. De har även initierat flera brottsutredningar som rör bidragsbrott. 
 • Beslag av skjutvapen, knivar och ammunition. 
 • Beslag av narkotika.
 • Flera beslut om förändrad folkbokföringsadress och indragen ersättning.
 • Återkallelse av F-skatt på grund av skulder. 
 • Tre arbetsplatsinspektioner. 
 • Internationell samverkan med Spanien, Nederländerna, Frankrike och Bulgarien.

Myndigheter i samverkan

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten genom brottsförebyggande, administrativa och exekutiva åtgärder, lagföring och återtagande av brottsvinster. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Inriktning

Underrättelseverksamheten ska ha en gemensam inriktning mot de strategiska personerna och deras nätverk. Strategiska personer är individer som bedöms utgöra ett samhällshot genom sin kapacitet att kombinera:

 • Näringsverksamhet som en del i den brottsliga verksamheten 
 • Otillåten eller otillbörlig påverkan 
 • Våld och hot samt påverkan på allmänhetens säkerhet och trygghet

Satsningen kan även inriktas mot annan organiserad brottslighet av allvarlig eller omfattande karaktär när myndigheterna i samverkan bedömer att det kan underlätta brottsbekämpningen.

Satsningen ska också inriktas mot organiserad brottslighet i geografiska områden som bedöms som utsatta.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login