Deklarationsdags – detta ska du tänka på

Av på 17 april, 2021

Den 3 maj är sista datum för privatpersoner att lämna in sin inkomstdeklaration. Frågan är om det finns något särskilt att tänka på eller om det bara är att godkänna deklarationen via någon av Skatteverkets olika kanaler. Vi har listat ett antal punkter du bör se över innan du godkänner deklarationen.

Fördela ränteutgifter

Fördela ränteutgifterna om ni äger bostad gemensamt så att ingen av er får ett underskott i inkomstslaget kapital överstigande 100 000 kronor. På underskott överstigande denna gräns medges skattereduktion endast med 21 % istället för normala 30 %.

Uthyrning av privatbostad

Som en följd av pandemin ökade uthyrningen av privatbostäder under 2020. Den stora efterfrågan på hyresobjekt har medfört att hyrorna varit höge än normalt.

Du som hyr ut en privatbostad får göra ett schablonavdrag med 40 000 kronor per år från hyresintäkten. Detta innebär att du som utgångspunkt endast betalar skatt på inkomster som överstiger 40 000 kronor. Du som hyr ut en fastighet, exempelvis småhus eller ägarlägenhet, får dessutom göra ett avdrag motsvarande 20 % av hyresintäkten. Skatten är 30 % på överskottet.

Med anledning av det ökade antalet uthyrningar under 2020 har Skatteverket meddelat att det i år kommer att göra en extra satsning på att kontrollera att inkomsterna från privatuthyrningen deklareras.

Sålt bostad med vinst?

Pandemin har även resulterat i kraftiga prisuppgångar på bostadsmarknaden under 2020. Om du sålt bostad med vinst under 2020 kan du välja mellan att skatta av vinsten eller att begära uppskov med beskattningen (under förutsättning att du uppfyller villkoren för uppskov).

Den 1 januari 2021 togs den årliga skatten på bostadsuppskov, ofta kallad uppskovsränta, bort. De nya reglerna gäller både gamla och nya bostadsuppskov från och med deklarationen som du lämnar 2022. Detta innebär att du som sålde din bostad med vinst 2015–2020 utan att begära uppskov kan i vissa fall göra det i efterhand. Eftersom det inte längre kostar något att skjuta på beskattningen av bostadsvinsten, kan det därför för vissa vara lönsamt att ansöka om bostadsuppskov i efterhand.

Fördela rot- och rutavdrag

Det totala taket för skattereduktion för ROT och RUT avseende beskattningsåret 2020 är 50 000 kronor per person och år. För att kunna utnyttja maximalt ROT och RUT måste du alltså ha en slutlig skatt på minst 50 000 kronor. Genom att fördela rot- och rutavdraget kan således i vissa fall ett större belopp utnyttjas.

Det ska nämnas att den 1 januari 2021 utökades maximalt rutavdrag från 50 000 kronor per person och år till 75 000 kronor per person och år. Maximalt rotavdrag är fortsatt 50 000 kronor. Dessutom utökades rutavdraget med följande nya tjänster:

  • tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Däremot omfattas inte inredningstjänster.
  • transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
  • enklare tillsyn av en bostad, till exempel ett fritidshus.

Skatteverket ser en risk för fusk och missförstånd med de utökade tjänsterna och Skatteverket har därför gått ut med att dessa branscher kommer att granskas särskilt under innevarande år.

Sålt kryptovaluta?

Har du sålt kryptovaluta, exempelvis bitcoin, Litecoin eller Ethereum, ska du redovisa dina försäljningar i din deklaration. Notera härvid att med skattepliktig försäljning avses till exempel att du:

  • sålt kryptovaluta.
  • bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor.
  • bytt/sålt en kryptovaluta mot annan FIAT-valuta än SEK, exempelvis USD eller EUR.
  • betalat med kryptovaluta vid köp av en vara (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa).
  • lånat ut kryptovaluta.
  • använt kryptovaluta som spelinsats vid till exempel poker.

Utgångspunkten är att en privatpersons köp och försäljning av kryptovalutor ska redovisas på blankett K4 under avsnitt D, som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration. Eventuell vinst beskattas i inkomstslaget kapital till 30 procent. Har du gjort en förlust är den avdragsgill till 70 %.

Vi har dock erfarenhet av att Skatteverket i vissa fall är av uppfattningen att vissa privatpersoners köp och försäljning av kryptovalutor ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet och inte i inkomstslaget kapital. Skälet till detta är att Skatteverket ansett att aktuella personerna bedrivit en utåtriktad växlingsverksamhet som, enligt Skatteverket, uppfyller kraven på näringsverksamhet. Överskottet har i dessa fall beskattats med uppemot 70 %.

Om du sålt kryptovaluta under 2020 och är osäker på hur den beskattas kan det därför finnas all anledning att se över din transaktionshistorik.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Wistrand

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in