Delade meningar i Tillväxtnämnden om fasta driftsbidrag till föreningar

By on 19 juni, 2022

Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun – med ansvar för bland annat kultur- och fritidsverksamheten – har fördelat 1.250.000 kronor i driftsbidrag för 2022 till föreningar som har egen förvaltning av anläggningar och lokaler. Ett tilläggsförslag från Conny Ärlerud (M) om att avsluta kommunens fasta avtal för driftsbidrag röstades ned av majoriteten (S, C och V).

Lindesbergs kommun fördelar årligen driftsbidrag på totalt 1.250.000 kronor till föreningar som har egen förvaltning av anläggningar och lokaler. I år hade det inkommit ansökningar på totalt 1.786.000 kronor.

”Förutom att beloppet sätter gränser på hur mycket bidrag som kan fördelas utgår fördelningen efter bland annat följande kriterier: Anläggningens betydelse för bygden och föreningen, bedriven verksamhet på anläggningen, omfattning och fördelning mellan barn och vuxenverksamhet”, enligt Tillväxtnämndens protokoll.

Conny Ärlerud (M) yrkade på att ge förvaltningen i uppdrag att avsluta kommunens fasta avtal för driftsbidrag – ett förslag som röstades ned av S-, C- och V-ledamöterna.  Övriga ledamöter i nämnden – Jan Hansson och Conny Ärlerud (M) samt Jari Mehtäläinen och Rickard Jirvelius (SD) reserverade sig till förmån för Conny Ärleruds tilläggsförslag som förklaras så här:

”Skriftlig reservation TN 2022/23: Lindesbergs kommun måste i ett inledande skede för att se över driftsbidragen för föreningar i kommunen frångå våra fasta avtal. De höga summorna som vissa föreningar erhåller årligen och löpande gör att andra föreningar i kommunen omöjligt kan konkurrera på ett rättvist sätt för att föreningslivet överlag ska vara levande. Efter skarp kritik från revisionen förra året gav vi i nämnden uppdraget till förvaltningen att se över driftsbidragssystemet och att frångå våra fasta avtal i detta läge ger förvaltningen en chans till nystart. Det här innebär nödvändigtvis inte att föreningarna i framtiden kommer erhålla mindre stöd eller försvaga samarbetet med kommunens föreningar. Jag yrkar därför på att förvaltningen får i uppdrag att avsluta alla fasta avtal och reserverar mig mot majoritetens avslagsyrkande i ärende TN 2022/23”.  För Moderaterna i Lindesbergs kommun – Conny Ärlerud.

………………

Kommunala driftsbidrag 2022 i Lindesbergs kommun:

Fasta driftsbidrag med avtal utgår 2022 till Fellingsbro GOIF (180.000 kronor för Fellingsbrobadet), Rockhammars IF (160.000 kronor för Rockhammarsbadet) och Frövi Tennisklubb (20.000 kronor) – totalt 360.000 kronor (29 procent av totala kommunala driftsbidraget).

Övriga föreningar utan avtal får 2022 dela på totalt 723.000 kronor (58 procent) varav Föreningen Linde Ridskola och IFK Lindesberg får mest (200.000 kronor vardera) – se nedan årets fördelning.

Lokalhållande byalag, hembygds- och bygdegårdsföreningar får 2022 dela på totalt 150.000 kronor (12 procent) varav Stråssa By får mest 25.000 kronor – se nedan årets fördelning.

Politik | Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login