Deltagare från NEOLAiA:s lärosäten samlades förra veckan

By on 4 oktober, 2022
Representanter från fakulteter för medicin och hälsa inom NEOLAiA-alliansen diskuterade framtida samarbeten inom både forskning och utbildning. Professor Dimitri Beeckman syns längst till höger i bild.
Bild: Örebro Universitet

Runt femton deltagare från NEOLAiA:s lärosäten samlades förra veckan i Örebro för att diskutera olika typer av samarbeten inom området medicin och hälsa.

Hallå där Dimitri Beeckman, professor i omvårdnadsvetenskap, och en av initiativtagarna till NEOLAiA-mötet inom medicin och hälsa.

– Vi enades om konkreta handlingar för hur samarbetet ska stärkas de kommande åren, säger Dimitri Beeckman om NEOLAiA-mötet.

Vad handlade mötet om?

– Vi samlade representanter från fakulteter för medicin och hälsa inom NEOLAiA-alliansen. Syftet var att påbörja diskussioner kring framtida samarbeten inom både forskning och utbildning.

Berätta om några höjdpunkter från mötet?

– Vi enades om konkreta handlingar för hur samarbetet ska stärkas de kommande åren. Bland annat ska vi arrangera tematiska möten, bland annat om: medicinsk utbildning och utvärdering, grundläggande naturvetenskaper, idrott och fysisk aktivitet, hälsovetenskaper, klinisk medicin och teknik inom medicin och hälsa. Vi ska också lansera NEOLAiA-webbinarier inom området och ett program för år 2022 och 2023 kommer snart att vara tillgängligt.

Vad hoppas du att mötet ska leda till?

– Vi hoppas att både det här mötet och uppföljningsmöten ska leda till förslag på gemensamma forskningsprojekt, utbildningsprogram, webbinarier och student- och personalutbyten. Det positiva utfallet av vårt inledande möte kommer sannolikt att utvecklas de kommande månaderna och åren i takt med att forskare och lärare blir mer bekanta med varandras arbete, kompetenser och erfarenheter.

Vad betyder mötet för NEOLAiA-alliansen?

– Detta var ett nätverksmöte för NEOLAiA-personalen verksamma inom området hälsa och medicin. Vi hoppas kunna inspirera andra fakulteter inom alliansen att anordna liknande träffar för att stärka och effektivisera olika samarbeten mellan partneruniversiteten.

Representanter från fakulteter för medicin och hälsa inom NEOLAiA-alliansen diskuterade framtida samarbeten inom både forskning och utbildning. Professor Dimitri Beeckman syns längst till höger i bild.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet
Text: Jasenka Dobric

You must be logged in to post a comment Login