Deltidsarbete kan slå hårt mot pensionen

By on 8 maj, 2023
Arkivbild

Deltidsarbete kan slå hårt mot pensionen för kvinnor i Örebro län. Tre av tio svenskar, 29 procent, har gått ner i arbetstid under arbetslivet, trots att det kan slå hårt mot pensionen.

Skillnaden mellan könen är dock stor; kvinnor väljer att arbeta deltid tre gånger så ofta som män. Det visar en ny Sifoundersökning från valcentralen Collectum. I Örebro län arbetar kvinnor deltid i nästan dubbelt så hög utsträckning som män.

– De personer i Örebro län som väljer att arbeta deltid en kortare period, till exempel när barnen är små, kan vara lugna. Långvarigt deltidsarbete kan däremot ha stor inverkan på hur mycket du får varje månad när det är dags att gå i pension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på valcentralen Collectum.

I Örebro län är 18 procent av de sysselsatta kvinnorna anställda på deltid, det vill säga mindre än 35 timmar per vecka. Det är nästan dubbelt så stor andel som männen. Under första kvartalet 2023 var genomsnittet för avtalad arbetstid för alla anställda kvinnor i Örebro län 36,6 timmar i veckan. Det visar ny statistik från SCB som Collectum har analyserat.

– Det är viktigt att invånare i Örebro län som själva har valt att arbeta deltid känner till att det kan ha stor inverkan på hur stor pensionen blir. Att många fler kvinnor än män jobbar deltid riskerar att cementera inkomstskillnaden mellan könen, säger Tomas Carlsson.

I hela Sverige är det tre gånger så vanligt att kvinnor går ner i arbetstid jämfört med män. I en ny Sifoundersökning som Collectum beställt uppger 46 procent av kvinnorna att de valt att gå ner i arbetstid under sitt yrkesliv, medan motsvarande andel av männen är 14 procent. Den vanligaste orsaken till deltidsarbete är att få tillbringa mer tid med barnen.

Pensionen kommer vanligen från tre håll: allmän pension från staten som motsvarar knappt hälften av den tidigare lönen i pension, tjänstepension från jobbet för de allra flesta, samt ett eventuellt privat sparande.

– Alla kan göra val för att påverka sin framtida pension. Den i särklass viktigaste faktorn är att ha tjänstepension, som kan ge upp till två tredjedelar av den tidigare lönen i pension. Till den invånare i Örebro län som saknar tjänstepension är mitt råd att förhandla till sig det, alternativt att söka sig till en arbetsgivare som erbjuder det, säger Tomas Carlsson.

Anställda inom offentlig och privat sektor har olika tjänstepensionsavtal som har förhandlats fram mellan fack och arbetsgivare. Förutom ålderspension innehåller den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP även sjukpension, som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan, samt efterlevandeskydd, arbetsskadeförsäkring och omställningsskydd vid uppsägning.

….

Faktaruta: Fem tips för att påverka din pension

Mer än hälften av svenskarna har dålig koll på hur de kan påverka sin framtida pension, visar en Sifoundersökning som valcentralen Collectum beställt. Här är fem tips som ökar chansen att kunna se fram emot en schyst pension:

1. Skaffa dig en samlad bild
På minPension.se får du koll på hela din intjänade pension under arbetslivet. Du kan också göra prognoser som visar vad du kommer att få i pension när du slutar att jobba.

2. Jobba så mycket du kan
Alla har inte möjlighet att jobba heltid eller långt upp i åldern, men hur mycket och länge du har jobbat i livet har stor betydelse för nivån på din pension.

3. Säkra tjänstepensionen 
Välj att arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Om inte arbetsgivaren erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta nivå kan vara 4–10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

4. Begränsa avgifterna
Vänd dig till valcentralerna för råd om hur du betalar låga avgifter på ditt tjänstepensionssparande. Några tiondels procent i avgift kan betyda hundratusentals kronor i skillnad.

5. Välj och välj bort
Att ha återbetalningsskydd kan vara en trygghet för familjen och sänker inte din pension nämnvärt. Fundera sedan på att ta bort återbetalningsskyddet när du väl går i pension, eftersom det kan öka din pension med upp till 20 procent.

….

Faktaruta: Tjänstepensionen ITP

Tjänstepensionen ITP är resultatet av många års samarbete mellan fack och arbetsgivare. I dag omfattar tjänstepensionen ITP totalt 2,7 miljoner privatanställda tjänstemän på 37 000 företag som har kollektivavtal. Under 2022 betalade arbetsgivarna in 60 miljarder kronor till tjänstepensionen ITP vilket motsvarar 164 miljoner kronor om dagen.

….

Faktaruta: Olika åldrar – det här gäller för tjänstepensionen ITP

Du som är född 1979 eller senare:

Inbetalningarna till din pension grundar sig alltid på din lön. Går du ner i arbetstid och får lägre lön minskar även pensionspremien din arbetsgivare betalar in varje månad. Det påverkar din ålderspension – hur mycket beror på hur lång tid du har kvar till pension och hur mycket du går ner i lön.

Har du ett flexpensionsavtal eller deltidspensionspremie betalar din arbetsgivare löpande in en extra premie som ska fungera som kompensation för att du får lägre lön om du går ner i tid de sista åren före pensionen.

Du som är född 1978 eller tidigare:

Får du sänkt lön på grund av att du går ner i arbetstid enligt ett flexpensionsavtal påverkas inte pensionen eftersom arbetsgivaren rapporterar in två löner, dels lönen innan du gick i deltidspension, dels deltidslönen.

Går du däremot ner i arbetstid utan att det är inom ramen för ett flexpensionsavtal, kommer en lönesänkning nära pensionsåldern göra att pensionspremierna minskar, vilket påverkar din ålderspension.

Om Sifoundersökningen
På uppdrag av Collectum genomförde Sifo 1 011 online-intervjuer i februari 2023 med personer mellan 18–65 år.

Har du medvetet gjort något eller några av följande val i yrkeslivet som kan göra att du får lägre pension?

Totalt

Kvinnor

Män

Ja, jag har gått ner i arbetstid för att spendera mer tid med mina barn

16

26

6

Ja, jag har gått ner i arbetstid för att jag inte orkade jobba heltid

7

13

2

Ja, jag har gått ner i arbetstid för att jag ville ha mer fritid tidigare i livet

6

7

6

Ja, jag har sparat pengar på kort sikt i stället för att pensionsspara

8

7

8

Ja, jag har inte orkat/velat sätta mig in i pensionen

16

18

13

Nej

57

45

68

Tveksam, vet ej

6

7

5


Resultatet i tabellen är avrundat till hela procent. De svarande fick uppge fler än ett svarsalternativ, därför kan varje kolumn summera till mer än 100.

SCB:s statistik
Statistiska Centralbyrån (SCB) sammanställer kvartalsvis arbetsmarknadsstatistik genom
arbetskraftsundersökningarna.

Sifforna för helåret 2022 avser sysselsatta i åldrarna 16-64 år efter överenskommen veckoarbetstid mellan 1–34 timmar.

….

 

Andel på deltid

Andel kvinnor på deltid

Andel män på deltid

Blekinge län

15

17

6

Dalarnas län

16

20

8

Gotlands län

17

26

..

Gävleborgs län

12

17

8

Hallands län

18

20

10

Jämtlands län

21

25

9

Jönköpings län

16

25

7

Kalmar län

16

15

9

Kronobergs län

19

22

9

Norrbottens län

13

16

10

Skåne län

18

26

11

Stockholms län

14

18

10

Södermanlands län

18

27

7

Uppsala län

16

20

8

Värmlands län

16

19

6

Västerbottens län

20

24

9

Västernorrlands län

18

21

9

Västmanlands län

16

18

7

Västra Götalands län

16

23

10

Örebro län

18

18

10

Östergötlands län

17

24

8

Siffrorna för första kvartalet 2023 avser överenskommen medelarbetstid per vecka för sysselsatta i åldrarna 15–74 år.

….

 

Medelarbetstid totalt

Kvinnors arbetstid

Mäns arbetstid

Blekinge län

36,8

34,5

38,8

Dalarnas län

37,6

36,8

38,3

Gotlands län

37,4

36,4

38,3

Gävleborgs län

37,4

36,6

38,1

Hallands län

37,0

35,5

38,3

Jämtlands län

37,4

35,5

39,0

Jönköpings län

37,5

35,8

38,6

Kalmar län

37,7

35,5

39,5

Kronobergs län

37,9

36,4

39,1

Norrbottens län

38,3

37,1

39,3

Skåne län

37,1

35,7

38,5

Stockholms län

37,6

36,6

38,5

Södermanlands län

37,8

35,8

39,5

Uppsala län

36,6

35,2

37,8

Värmlands län

37,3

36,7

37,7

Västerbottens län

36,3

34,1

38,3

Västernorrlands län

37,3

36,0

38,6

Västmanlands län

36,6

35,8

37,3

Västra Götalands län

37,3

36,0

38,5

Örebro län

37,3

36,6

38,0

Östergötlands län

37,8

36,4

39,0

2,7 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning. Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Collectum

You must be logged in to post a comment Login