Demokratiberedningen ska stärka det demokratiska samtalet

By on 17 mars, 2023
Region Örebro läns demokratiberedning.
Bild: Region Örebro län

Den 1 januari 2023 justerade Region Örebro län den politiska organisationen en aning.

– Att länets invånare kan utnyttja sina demokratiska rättigheter för att påverka samhällsutvecklingen är väldigt viktigt. Men hur man kan påverka är kanske inte självklart och där har vi politiker ett stort ansvar. Vi måste skapa förutsättningar för konstruktiva samtal och göra politiken tydlig och angelägen, säger Torgny Larsson, ordförande i Region Örebro läns demokratiberedning tillika ordförande i regionfullmäktige.

En av de förändringar som gjordes var att bilda en demokratiberedning med uppgift att stötta regionfullmäktige med demokratiarbetet.

– Vi ska bevaka demokratifrågorna och se till att länsinvånarna både kan ta del av och också medverka i det demokratiska samtalet. Vi ska också ge de förtroendevalda politikerna bästa möjliga förutsättningar att utföra sina uppdrag samt utveckla fullmäktiges arbetsformer, säger Torgny Larsson.

Demokratiberedningen består av regionfullmäktiges presidium plus en representant vardera från de partier som finns representerade i regionfullmäktige. Demokratiberedningen hade sitt första möte onsdagen den 15 mars och nästa möte är planerat till den 14 juni. Därefter väntar ytterligare tre sammanträden innan året är slut.

– Demokratins grundläggande principer tas lätt för givna men det är viktigt att vi ständigt lyfter frågor som alla människors lika värde och rättigheter liksom alla människors rätt att vara med och påverka, säger Torgny Larsson.

Politik | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login