Demokratin fyller 100 år

Av på 12 september, 2021
Arkivbild

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. I Örebro uppmärksammar vi det lite extra under en Demokrativecka, den 20–24 september.
 
Under 2021 genomförs en nationell kraftsamling “Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati” för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

I Örebro uppmärksammas detta med Demokrativecka, den 20–24 september. Under dagarna kommer olika aktiviteter genomföras som föreläsningar, workshops och en demokratistuga kommer stå på stortorget för att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin i länet.

Länsstyrelsen samordnar Demokrativeckan tillsammans med Region Örebro län, Örebro kommun, Örebro universitet och Örebro föreningsråd.

Se alla aktiviteter som sker under Demokrativeckan på länsstyrelsens hemsida.

MR-frukostar

Som kommun kommer vi att anordna digitala MR-frukostar under veckan. Välkommen att delta. (MR – Mänskliga rättigheter)

Barnråd- ett arbetssätt för barns delaktighet 22 september kl. 07.30-08.30

Lyssna på Malin Burstedt och Göran Andersson om deras arbete med barnråd inom förvaltningen för sociala insatser, barn och ungdomsverksamheterna, barnbostad, fritids och korttids.

Vi har kunnat göra arbetet genom projektmedel från Länsstyrelsen i Örebro län med syftet att stärka barnets perspektiv. Att barn ska kunna påverka sin vardag och de verksamheter de vistas i på ett mer systematiskt sätt.

Sker digitalt via teams. Kostnadsfritt. Anmäl dig senast 20 september via denna länk. https://new.memlin.com/view/6130711e46113d

Att möjliggöra för utsatta konstnärer att leva och verka i Örebro 24 september kl. 07.30-08.30

Örebro Fristadsprogram berättar mer om hur man arbetar med att möjliggöra för förföljda konstnärer att leva och verka i Örebro kommun, och fritt få arbeta med sitt konstnärskap med goda levnads- och arbetsvillkor.

Vilka får ta plats i det offentliga rummet? Vilka röster hörs och hur arbetar OPENART för att fler ska få ta plats och göras delaktiga?

Sker digitalt via teams. Kostnadsfritt. Anmäl dig senast 22 september via denna länk. https://new.memlin.com/view/61249083724e07

Demokratistugan

Under veckan kommer också Demokratistugan till länet. Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter som är på turné mellan länen i Sverige under året. Demokratistugan kommer vara placerad på Stortorget i Örebro som en symbol för att uppmärksamma demokratin.

Nöje | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in