Demoskops boprisindikator för januari: åter uppåt

Av på 12 januari, 2015

Hushållens förväntningar på bostadspriserna återhämtar sig och ökar med 5 enheter till 59. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,47 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor faller tillbaka ytterligare från 5 till 3 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för januari 2015.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 59 vilket är en uppgång med 5 enheter från förra månaden.

Av de tillfrågade hushållen svarar 69 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, mot förra månadens 66. Andelen som tror på sjunkande priser faller till 10 procent från förra månadens 12. Andelen som tror på stillastående priser faller till 12 procent från förra månadens 14.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,47 procent, 5punkter lägre än förra månaden, 0,52 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar bara tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med två enheter från förra månadens fem procent.

SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

”Efter tre raka månader av sjunkande Boprisindikator vänder förväntningarna nu åter uppåt. Två bidragande orsaker är sannolikt den minskade politiska osäkerheten i samband med att extravalet avblåstes och Riksbankens signaler om att reporäntan kommer att vara noll under lång tid framöver.”

”Även om hushållens förväntningar ännu har en bit kvar ned till marknadens och Riksbankens egna prognoser, så rör de sig i den riktningen. Det är logiskt att förväntningar om lägre reporänta också leder till högre förväntningar på boprisutvecklingen.”

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet och Västra Götaland är oförändrat på 66 respektive 58. I Skåne faller indikatorn till 49, vilket är en nedgång med två enheter från förra månaden. I Norrland backar indikatorn med 3 enheter till 50. I Svealand (exkl. Stockholm) har indikatorn ökat med en enhet från förra månaden och ligger nu på 57. I Östra Götaland är indikatorn 57 vilket är en uppgång med sju enheter från förra månaden (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).

Om undersökningen:
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 30 deember till 7 januari.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in