Den 10 december byter Länstrafiken tidtabell för både stad- och regionbuss

By on 22 november, 2017
De nya busstiderna finns i Länstrafikens app

Den 10 december byter Länstrafiken tidtabell för stads- och regionbussar inom Örebro län, den nya tidtabellen kommer att gälla till 17 juni 2018. Länstrafiken kommer att genomföra både mindre justeringar i bland annat avgångstider och också större justeringar som exempelvis nya hållplatser. Störst förändring blir det för busstrafiken inom Karlskoga och Örebro.

I den nya tidtabellen har avgångstider justerats för att säkra exempelvis resor vidare med en annan linje. Utöver att justera avgångstider har Länstrafiken genomfört flertalet större förändringar.

– Tidtabellsskiften ger oss möjlighet att genomföra justeringar utifrån resenärers önskemål och helt enkelt förbättra kollektivtrafiken, säger Thony Lundberg, Trafik- och Marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Två större förändringar sker inom Karlskoga. Från den 10 december kommer linje 3 att trafikera tre nya hållplatser: Gösta Berlings väg, Häsängsvägen och Nobelhallen. Hållplatserna trafikeras med samtliga avgångar för linje 3.

Hållplatsen Karlskoga Lasarett får ytterligare ett hållplatsläge för resenärer med linje 502 och 593 i riktning mot Degerfors. Det nya hållplatsläget är ca 250 meter från det förra hållplatsläget och ligger längsmed väg 243. Stadsbussarna som trafikerar Karlskoga Lasarett kommer även fortsättningsvis att köra till det ursprungliga hållplatsläget vid entrén. Hållplatsläget mot Karlskoga förblir oförändrat.

– Linje 502 har blivit riktigt populär att använda för att resa till lasarettet, vilket såklart är kul, men det har orsakat förseningar och vid flera tillfällen har resenärer missat sin buss vidare mot Örebro, säger Thony Lundberg. Därför har vi behövt göra justeringar på linjen och vi rekommenderar resenärer som reser inom Karlskoga att i första hand ta stadsbuss till Karlskoga Lasarett.

I Örebro sker det en större förändring i och med att det tillkommer en ny hållplats på linje 5. Hållplatsen heter Lillåns Center och är placerad vid vändslingan ute vid handelsområdet i Lillån. Två hållplatser på linje 5 byter också namn vid tidtabellsskiftet: Hållplats Kårstavägen blir Förlunda Trafikplats och Hållplats Granliden blir Kårstavägen.

– Vi ser ett ökat behov av resande till handelsområdet i Lillån bland annat tack vare nyetableringar där, säger Thony Lundberg. Den nya hållplatsen gör det möjligt för både besökare och personal att ta sig till och från området på ett smidigt sätt.

De nya tiderna finns sökbara via www.lanstrafiken.se och i Länstrafikens app. På Länstrafikens webb finns också mer information om förändringarna som sker vid tidtabellsskiftet den 10 december. 

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login