Den 17 maj öppnar Skebäcksbron

Av på 1 maj, 2019

Fredag den 17 maj öppnar Skebäcksbron för trafik. Genom att bredda Skebäcksbron har vi ökat trafiksäkerheten. Nu finns plats för både dubbelriktad biltrafik, cykelbana och gångbana.

– Det har varit ett komplext och intensivt arbete att bredda Skebäcksbron med målet att öka trafiksäkerheten och få plats med både dubbelriktad biltrafik, cykelbana och gångbana. Fredag den 17 maj öppnar vi bron för biltrafik, cyklister och gående. Bron har varit öppen för båttrafik sedan slutet på vecka 16, säger Henrik Emilsson, projektledare på Stadsbyggnad.

Arbetet med att bredda Skebäcksbron har blivit totalt fyra veckor försenat från ursprunglig tidplan.

– Vi har ett gott samarbete med entreprenören, som utför arbetet på ett tidseffektivt sätt. Trots det har ombyggnationen blivit försenad. Förseningen beror på oförutsedda komplikationer som inneburit ett mer omfattande arbete än beräknat. Vi har bland annat hittat föroreningar i marken och behövt beställa nytt anpassat konstruktionsmaterial. För att örebroarna så snart som möjligt ska få tillgång till bron öppnas den för trafik samtidigt som vi gör klart det omkringliggande arbetet, till exempel stenbeläggningar under bron och återställning efter ombyggnationen, säger Christoffer Eriksson, projektledare på Tekniska förvaltningen.

Arbetet med ombyggnationen av Skebäcksbron beräknas vara helt färdigt vecka 24.

Detta har vi gjort:

  • Skapat utrymme för två körfält, som skapar bättre framkomlighet för bilister och kollektivtrafik. Syftet är bland annat att minska de långa bilköer som ofta uppstod innan ombyggnationen.
  • Breddat gång- och cykelbanan på östra sidan samt byggt en ny gångbana på västra sidan. Båda har skyddsräcken mot trafiken. Syftet är bland annat att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister.
  • Förbättrat belysningen, bland annat vid övergångställen och vid skyddsräcken.
  • Gjort hastighetsdämpande åtgärder vid gång- och cykelpassage över Universitetsallén i syfte att öka trafiksäkerheten.

Lokalt | Skebäcksbron
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in