Den förväntade medellivslängden minskade under 2020

Av på 31 mars, 2021

De tidigare årens utveckling med ökad medellivslängd i Sverige bröts under förra året. Det visar en ny rapport från IFFS, Institutet för framtidsstudier, som tagits fram på Folkhälsomyndighetens uppdrag.

I rapporten Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020 presenteras statistik över dödligheten på nationell och regional nivå, och jämförs även med tidigare år. Syftet med rapporten är att genom sammanställd data kunna bedöma pandemins påverkan på överdödligheten i Sverige.

Resultatet visar att den förväntade medellivslängden minskade med 0,69 år för män och 0,40 år för kvinnor under år 2020 jämfört med 2019. Det innebär att tidigare ökningar av medellivslängd bröts under 2020 och istället låg på samma nivåer som år 2017 för män och år 2018 för kvinnor.

Institutet för framtidsstudiers rapport visar tydligt det vi sett tidigare, att den förhöjda dödligheten varit koncentrerad till högre åldrar, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Som underlag för rapporten om dödlighet och överdödlighet i olika åldersgrupper har IFFS använt SCB:s statistik över samtliga dödsfall och Folkhälsomyndighetens statistik över dödsfall i covid-19.

Rapporten har skrivits av forskare verksamma vid IFFS och Stockholms universitet som självständigt undersökt hur dödsmönstren utmärkt sig under 2020.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in