Den nationella livsmedelsstrategin är viktig för Örebro

By on 19 juni, 2017

Imorgon tisdag beslutar riksdagen om införandet av en svensk livsmedelsstrategi, statusen för livsmedelsproduktion värderas därmed som lika viktig för Sverige som exempelvis IT-industrin.

Samtidigt pågår ett mycket positivt arbete med framtagning av regionala och lokala livsmedelsstrategier. Per Willén, som är regionordförande i LRF Örebro-län är positiv till att svenska myndigheter äntligen inser vilken betydelse svensk livsmedelsproduktion har för inte bara tillväxt, arbetstillfällen och ökade exportmöjligheter utan även för tryggheten i att konsumenterna kan köpa livsmedel som är producerade enligt ett svenskt regelverk med god djurhållning, antibiotikafrihet och miljötänk.

– Äntligen finns det ett politiskt klimat där jordbruket kan uppskattas efter förtjänst. Vi kan och vi vill producera mycket mer livsmedel och ekosystemtjänster, och nu är det hög tid att vända den negativa utvecklingen, säger Per Willén, som är ordförande i LRF Örebro.

Sverige har aldrig tidigare haft en samlad strategi kring livsmedelsproduktionen i landet. Idag importeras 50 procent av allt svenskt livsmedel. Oftast från länder med bristande miljötänkande och undermålig djurhållning. Regeringen, Alliansen och Vänsterpartiet har enats om att förenkla för Sveriges bönder för att skapa tillväxt i livsmedelsproduktionen. Medlen är minskat regelkrångel, ökad forskning och innovation, stärkt konkurrenskraft samt ökad export. Målet är att 2030 ha en hållbar och betydligt konkurrenskraftigare livsmedelskedja från jord till bord.

– Det räcker inte med detta riksdagsbeslut, utan det är nu arbetet börjar på allvar, på alla nivåer, säger Per Willén.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login