Den vitryska statstelevisionen är en del av förtryckarregimen, Hamilton.

Av på 31 mars, 2013

Den vitryska statstelevisionens medlemskap i EBU ger inget skydd mot påtryckningar från makthavarnas sida, eftersom den själv är en del av förtryckarregimen. Det skriver Östgruppen i en slutreplik till SVT-chefen Eva Hamilton på SVT Debatt idag.

– De som jobbar på vitrysk stats-TV har inget intresse av att värna demokratiska principer. De arbetar själva aktivt för att motverka pluralism och yttrandefrihet. Demokratiskt sinnade journalister har överhuvudtaget ingen möjlighet att verka inom TV-bolaget, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Det var i en tidigare artikel på SVT Debatt (20/3) som Östgruppen uppmanade SVT att verka för att Vitrysslands statstelevision utesluts ur EBU eftersom bolaget inte lever upp till den värdegrund som EBU antagit, där det bland annat slås fast att medlemmarna ska garantera yttrandefrihet, främja pluralism och vara oberoende av politiska intressen.

I ett svar på Östgruppens artikel gjorde SVT:s chef Eva Hamilton en liknelse med situationen i Ungern och framhävde det skydd som ungerska journalister får av medlemskapet i EBU.

Hamilton skriver också i sin artikel att hon ser den vitryska statstelevisionens medlemskap i EBU som ett sätt att förhindra en oönskad isolering av landets demokratiska krafter. Östgruppen menar dock att detta synsätt är helt bakvänt:

– Det är ju just en sådan isolering som det statliga TV-bolaget används till, genom att det konsekvent nekar oberoende röster tillträde till TV-mediet, såväl inom samhällsdebatten som på underhållningens område. Om SVT och övriga medlemmar i EBU fortsätter samarbeta med vitrysk stats-TV främjar man alltså istället en isolering av de demokratiska krafterna, säger Martin Uggla.

Östgruppen uppmanar i artikeln SVT:s chef att till nästa EBU-kongress formulera ett konkret förslag med innebörden att medlemmar som inte lever upp till EBU:s värdegrund utesluts.

– Eva Hamilton har tagit ett viktigt första steg i och med att hon drev på för att åstadkomma en värdegrund. Nu bör hon gå vidare och verka för att de vackra orden omsätts i praktisk handling, säger Martin Uggla.

Hela artikeln på dagens SVT Debatt finns här >>

Östgruppens inledande artikel i debatten om Vitrysslands medlemskap i EBU finns här >>

Eva Hamiltons svar finns här >>

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in