Det här är viktigast när företagen letar bokföringsprogram

Av på 29 augusti, 2021
Undersökning över hur bokföring vill skötas av svenska företag

Oavsett om du vill sköta din bokföring själv eller om du vill ta hjälp är de viktigaste kriterierna att det är enkelt att komma igång och fokus på automatisering. Det visar en undersökning som bokforingssystem.se har gjort.

Bokforingsystem.se är en webbtjänst som listar vad svenska bokföringsprogram kan och inte kan. Över 100 funktioner per bokföringsprogram är granskade. Vill en användare få hjälp att välja program finns det en funktion som rangordnar programmen efter användarens preferenser.

“Vi låter användaren förklara för oss vad de tycker är viktigast. På så sätt kan vi visa vilka bokföringsprogram som troligast uppfyller dessa önskemål. Till exempel är papperslöst viktigare för dig än automatisering? Och hur rangordnar du personlig service?” förklarar Johan Thorsson, grundare av bokforingssystem.se. “En sidoeffekt av detta är att vi får reda på vad olika typer av användare prioriterar. Är automatisering eller papperslös bokföring viktigast för företagare som vill sköta sin bokföring själv? Orimligt intressant data att gräva i.”

Undersökningen visar på att de flesta vill sköta sin bokföring själv. 58 % uppgav detta. Något som David Hedqvist, den andra av de två grundarna, inte tycker är konstigt.

“Som företagsklimatet ser ut är mängden företag störst till antalet bland enmansföretagare – och de är mer sugna på att sköta sin bokföring själva. Det intressanta här blir när vi jämför siffran över tid, om det ändrar sig något. Vad bokföringsprogrammen klarar av ökar ju i rekordfart så att detta kommer ändras, det tror vi är fullt rimligt.”

Enkelt att komma igång och automatisering är i topp bland alla kategorier. Något David tycker rimmar med hur bokföringsbranschen har utvecklats de senaste åren.

“Trenden kring automatisering är stark. Och i bokföringsbranschen har den eldats på av nya aktörer som pratar kring automatisering, att man inte ska lägga tid på att flytta siffror. Det är klart att det också blir ett önskemål hos användarna när de inser att kostnaden för att skriva av papper ändå finns där. Och att det ska vara enkelt att komma igång är också ganska rimligt. Vi är bortskämda av hur andra webbtjänster låter oss komma igång på ett kick. Det förväntar man sig numera även av bokföringsleverantörerna. Men förvånansvärt många låter inte användaren börja själv. Det tror jag vi kommer få se ändring på närmsta tiden.”

Regionalt
Örebronyheter

Källa Bokföringssystem.se
Undersökningen gjordes mellan maj och juli och baseras på hur användare har sorterat vad som är viktigast för dem vid valet av bokföringsprogram. Datan är en sammanställning på cirka 2 500 sökningar.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in