Det här gäller vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Av på 24 oktober, 2020
Arkivbild

Annonser med orimliga krav på de inneboende eller andrahandsuthyrning med ockerhyra syns titt som tätt på olika sajter. Hur ser egentligen regleringen ut för andrahandsuthyrning av bostadsrätter ut?

SBC Sveriges BostadsrättsCentrums AB:s bolagsjurist Stefan Lindgren reder ut en snårig lag och tipsar om vad både bostadsrättsägare och bostadsrättsföreningarna bör ha koll på.

Under sommaren och hösten har fler lägenheter än vanligt sålts och fått nya ägare. Vissa köper dock inte lägenhet för att själv bo i den utan för att hyra ut den i andrahand. Något som är en företeelse som kan skapa dålig stämning mellan styrelsen och föreningens medlemmar. Så vad gäller för den som planerar att hyra ut sin nya lägenhet i andra hand? Och vilka skyldigheter och rättigheter har föreningen kring andrahandsuthyrning? SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB får ofta in frågor som rör andrahandsuthyrning och vill därför reda ut vad som gäller för såväl bostadsrättföreningen som bostadsrättsinnehavaren när en lägenhet ska hyras ut i andrahand.

– Bostadsrättsföreningen har handlingsutrymme att säga upp nyttjanderätten till lägenheten och begära att bostadsrättsinnehavaren flyttar om otillåten andrahandsuthyrning sker. För att förhindra missförstånd bör styrelsen sätta upp tydliga rutiner för vad som gäller vid andrahandsuthyrning och försäkra sig om att alla medlemmar tagit del av vad som gäller, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges Bostadsrättscentrum.

Andrahandsuthyrning inte populärt hos svenskarna

Frågan om andrahandsuthyrning är känslig bland landets bostadsrättsägare. I Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 framgår det att köpa en lägenhet i syfte att enbart hyra ut den enskilt anses vara den största anledningen till att styrelsen bör neka köpare medlemskap i föreningen. Det ses värre än att ha betalningsanmärkningar eller dåliga referenser från tidigare boenden. Därför är det viktigt att som bostadsrättsägare känna till vad som gäller kring andrahandsuthyrning, då ett uteblivet medlemskap i föreningen kan medföra stora konsekvenser.

– Det är av stor vikt att känna till fällorna vid andrahandsuthyrning av din bostadsrätt, inte minst då många ser illa på att bostäder enbart köps i syfte att hyras ut i andrahand. Inledande bör du som vill hyra ut din bostadsrätt lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen där skäl till uthyrning, hur lång tid bostaden hyrs ut till och till vem tydligt framgår. Efter godkänd ansökan är det även viktigt att upprätta ett andrahandskontrakt och framförallt inte glömma att det fortfarande är ditt ansvar att avgiften till föreningen betalas i tid, oavsett vem som bor i din lägenhet, avslutar Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Topplista: Tillfällen då svenskarna vill neka en köpare medlemskap i en bostadsrättsförening

1. När bostaden köps i syfte att hyras ut i andra hand 65 %
2. När köparen fått dåliga referenser från tidigare boenden 52 %
3. När köparen har betalningsanmärkningar 46 %
4. När bostaden köps i spekulationssyfte 45 %
5. När bostaden köps av någon som saknar svenskt medborgarskap 25 %*

…………….

Vid vilka tillfällen anser du att det är berättigat att neka medlemskap i en bostadsrättsförening? (Flerval)

  Totalt
När bostaden endast köps i syfte att hyras ut i

andra hand

65 %
När köparen fått dåliga referenser från tidigare

boenden

52 %
När köparen har betalningsanmärkningar 46 %
När bostaden köps endast i spekulationssyfte 45 %
När köparen är tidigare straffad 25 %
När bostaden köps av någon som saknar

svenskt medborgarskap

20 %
När bostaden köps till någon annan

(exempelvis familjemedlem)

10 %
När bostaden köps av personer under 25 år 2 %
När bostaden köps av personer över 65 år 1 %
Annat 4 %
Vet ej 8 %
Aldrig 3 %

Regionalt
Örebronyheter

Källa SBC
*Sveriges Bostadsrättsrapport 2020

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in