Det här innebär inreseförbudet till Sverige

By on 30 december, 2021
Arkivbild

Inreseförbudet omfattar utländska medborgare som vill resa in i Sverige från ett annat land. Det finns dock flera viktiga undantag. Polismyndigheten listar här några av de vanligaste frågorna om inreseförbudet till Sverige.

Vilka får resa in i Sverige trots inreseförbudet?

Svenska medborgare, och utländska medborgare som bor i Sverige, omfattas inte av inreseförbudet. Det finns fler som är undantagna från inreseförbudet. På Polisens webbplats kan du läsa mer om de undantagen under rubriken Undantag oberoende av avreseland.

Du som är utländsk medborgare, 12 år eller äldre, och reser till Sverige från ett EES-land får resa in om du kan visa ett intyg om negativt covid-19-test som är max 48 timmar gammalt. Det här gäller även dig som är utländsk medborgare, 12 år eller äldre, som reser till Sverige från Danmark, Finland, Island eller Norge.

Alla som har rest utomlands uppmanas av Folkhälsomyndigheten att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag.

Vad gäller för mig som regelbundet pendlar över gränsen till Sverige?

Du som är utländsk medborgare, reser till Sverige från ett EES-land (inklusive de nordiska länderna) och kan visa att du återkommande (minst en gång i veckan) passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige kan visa upp ett vaccinationsintyg eller ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion där testningen har utförts inom en vecka före ankomsten.

För att visa att man återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller i något annat land ska man kunna visa upp ett arbetsintyg eller ett studieintyg som påvisar pendlingsbehovet. Kraven gäller även barn i åldern 12–17 år som studerar i Sverige och pendlar.

Räcker det med att jag gör ett covid-19-test hemma innan jag åker?

Provet du tar ska styrka att du inte har en pågående covid-19-infektion. Enligt Folkhälsomyndigheten kan det göras med ett negativt PCR-, LAMP-, TMA- eller antigentest.

Ett negativt covid-19-test ska styrkas med ett intyg, vilket du inte får om du gör provet hemma. Provet i sig räcker inte som intyg.

Intyget ska vara i original på svenska, engelska, norska, danska eller franska (översättningar godkänns inte) och innehålla följande:

  • ditt namn och födelsedatum
  • datum och tidpunkt för provtagning
  • sjukdom eller smittämne, covid-19 (SARS-CoV-2 eller en av dess varianter)
  • typ av test (PCR, LAMP, TMA eller antigen)
  • testresultat
  • vem som har utfärdat intyget
  • namn och adress till utfärdaren av intyget eller till laboratoriet som har genomfört testet.

Provet måste du ta innan avresa, det är inte möjligt att testas på gränsen till Sverige vid ankomst. Antikroppstest godkänns inte.

Vilka får inte resa in i Sverige på grund av inreseförbudet?

Du som är utländsk medborgare och reser direkt till Sverige från ett land som inteär med i EES kommer nekas inresa i Sverige.

Det finns dock undantag från inreseförbudet. På Polisens webbplats kan du läsa mer om de undantagen under rubriken Inreseförbud för utlänningar från utanför EES.

Vad betyder att jag är i transit och behöver jag uppvisa ett intyg om negativt covid-19-test?

Du som är utländsk medborgare och reser från ett land som inte är med i EES till annat land som inte är med i EES, och endast byter flyg i Sverige, är då i så kallad transit i Sverige. I transit får du bara vistas på flygplatsens internationella transitområde och inte gå igenom pass- eller tullkontroll.

Om du reser från ett EES-land till Sverige för att byta flyg är du inte i transit.

Var gör Polismyndigheten kontroller?

Kontroller görs på specifika platser längs gränsen mot Finland, Norge och Danmark samt på flygplatser, hamnar och tågcentraler.

Polismyndigheten samverkar med bland annat Tullverket och Kustbevakningen i utförandet av kontrollerna, samt med Trafikverket och Transportstyrelsen för att nå ut med information om gällande regler.

Kan Polismyndigheten ge mig ett förhandsbesked eller utfärda ett intyg som garanterar att jag kommer få resa in i Sverige?

Nej, Polismyndigheten utfärdar inga förhandsbesked eller intyg, samtliga beslut om hur eventuella undantag ska tolkas kommer fattas vid ankomst till gränskontrollen.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login