Det har rapporterats 442 nya fall i Örebro under den senaste veckan

Av på 25 februari, 2021
Arkivbild

Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten.

I Örebro har det under den senaste veckan rapporterats 442 nya fall.

Hur är läget i Örebro just nu?

Den senaste veckan har 442 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Örebro län, det är en uppgång jämfört med den föregående veckan (+54 fall).

Sett till befolkningen har Örebro haft 145 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis låg nivå.

Hur går vaccineringen?

Vaccinering mot coronaviruset är nu igång.

Totalt har 15 292 personer fått sin första vaccindos i Örebro län fram till vecka 7.

Det motsvarar ungefär 6,3 procent av befolkningen.

Var är fallen flest just nu?

Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Nora, som hade 390 per 100 000 invånare under den senaste veckan. Laxå hade lägst antal nya fall (50 per 100 000 invånare).

Kommunerna i länet med flest nya fall just nu (per capita)

Kommun Nya fall (senaste 7 dagar) Föregående 7 dagar Utveckling Per 100 000 inv.
Nora 42 25 390 
Hällefors 15 27 210 
Örebro 264 218 170 
Hallsberg 24 15 150 
Kumla 30 21 140 
Askersund 11 16 100 
Lindesberg 21 22 90 
Ljusnarsberg 4 3 80 
Karlskoga 20 27 70 
Degerfors 6 7 60 
Lekeberg 5 4 60 
Laxå 3 2 50

Nyinläggningar på IVA

Bekräftade fall beror mycket på antalet tester som görs, något som varierat stort under året. Antalet nya patienter som skrivs in på intensivvårdsavdelningar ger en klarare bild av hur pressad sjukvården är i Örebro län och i andra delar av landet. Svenska Intensivvårdsregistret presenterar dessa siffror.

Den senaste veckan har 2 nya covid-19-patienter skrivits in i Örebro län. Följande graf visar hur inskrivningarna har utvecklats över tid.

Antal avlidna

Under vecka 7 rapporterade Örebro län att 1 person avlidit med coronavirus.

Totalt har 289 personer i Örebro län dött med coronavirus sedan pandemins start.

Observera att det finns en eftersläpning i rapporteringen av dödsfall. Antalet för de senaste dagarna är därmed osäkert och kan komma att skrivas upp i efterhand.

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Data över bekräftade fall per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.
Observera att ett litet antal kommuner inte rapporterat exakta siffror, utan bara “färre än 15” sjukdomsfall, totalt och per vecka.
För storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har siffror för varje stadsdel slagits ihop. Om några av dem rapporterat “färre än 15 fall” har detta räknats som noll, varför totalsiffran för kommunen kan bli något lägre än verkligheten.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in