Det mänskliga beteendet ligger bakom flest bränder i naturen

By on 9 juni, 2022

Enligt statistik från räddningstjänstens inrapportering av insatser till MSB genomfördes 1770 insatser till skogsbränder under 2021. Den vanligaste orsaken till bränderna var det mänskliga beteendet.

Under 2021 larmades räddningstjänst till 1 770 skogsbränder, jämfört med 2 600 (2020), 2 750 (2019) och 4 450 (2018). Statistiken bygger på räddningstjänstens insatser till bränder och brandtillbud i skogsmark eller annan trädbevuxen mark som inträffat under 2021.

Hälften av bränderna orsakas av människan

Närmare 50 procent av skogsbränderna 2021 startade enligt räddningstjänstens bedömning på grund av det mänskliga beteendet.

– Vi kan utifrån statistiken se att den vanligaste orsaken till skogsbränder är det mänskliga beteendet. Det kan exempelvis vara att man inte släckt en eld ordentligt efter sig eller att man eldat på en plats nära torr vegetation, säger Leif Sandahl på MSB:s enhet för naturolyckor och beslutsstödsystem.

Han fortsätter:

– För att minska risken för att starta en brand är det viktigt att hålla koll på brandrisken och välja en säker plats att elda på. Det är också viktigt ta reda på om det råder eldningsförbud. Du kan ta hjälp av appen Brandrisk ute för att ta reda på det och det brukar också finnas mer information om eldningsförbud och var eldning är tillåten på respektive kommun och länsstyrelses webbplats.

Andra tips för att minska risken att starta en brand:

  • Är brandrisken hög? Välj andra alternativ till att elda eller grilla.
  • Om du tänkt elda, välj då en säker plats – en fast grillplats eller ett underlag av grus eller sand. (Fasta grillplatser kan vara tillåtna att elda vid när eldningsförbud råder, men ta alltid reda på vad som gäller i din kommun).
  • Elda inte om det blåser mycket.
  • Se till att det finns vatten att släcka med – och se till att släcka ordentligt efter dig.

Antal skogsbränder per län under 2021

Tabell med län och antal insatser till skogsbränder 2021. Antal insatser 2020 inom parentes.

Län Antal insatser
Blekinge 45 (46)
Dalarna 52 (117)
Gotland 9 (6)
Gävleborg 49 (112)
Halland 30 (43)
Jämtland 30 (63)
Jönköping 79 (75)
Kalmar 70 (125)
Kronoberg 52 (55)
Norrbotten 66 (52)
Skåne 120 (141)
Stockholm 450 (702)
Södermanland 30 (89)
Uppsala 54 (105)
Värmland 63 (106)
Västerbotten 67 (45)
Västernorrland 67 (80)
Västmanland 21 (42)
Västra Götaland 286 (379)
Örebro 40 (69)
Östergötland 87 (148)

Mer statistik om skogsbränder

I MSB:s statistikverktyg IDA kan du hämta statistik och analyser kring olyckor och skador och individers uppfattning om trygghet och säkerhet.

MSB:s roll vid en skogsbrand

Beredskapen för bränder i skog och mark utgörs av ett system på lokal, regional, nationell och EU-nivå. Grundberedskapen för släckning och förebyggande arbete utgörs av kommunal räddningstjänst som kan förstärkas av andra. Vid större bränder i skog och mark har MSB, som vid alla större samhällsstörningar, en samordnande och stödjande roll. När det kommer till skogsbrand har MSB särskilt anpassade förstärkningsresurser. MSB arbetar även förbyggande genom exempelvis utbildningar, vägledningar, system för brandriskprognoser och information till allmänheten.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: MSB

You must be logged in to post a comment Login