Det tar tid innan tågen går i tid.

Av på 17 juni, 2013

I fredags tog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd emot Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Det skedde vid en presskonferens med drygt 100 företrädare för olika organisationer och myndigheter. Intresset för hur statliga pengar fördelas mellan järnväg och väg och mellan olika regioner är mycket stort. I sitt inledningsanförande tog Catharina Elmsäter-Svärd upp att det man trodde var vinterproblem för järnvägen är grundläggande tekniska brister i systemet beroende på eftersatt underhåll. Systemet lever inte upp till de krav som en gång sattes och än mindre till dagens krav på tillförlitlighet.

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm presenterade förslaget som innebär en satsning på 522 miljarder kronor under tioårsperioden för alla trafikslag. För att få ett grepp om denna siffra kan noteras att byggkostnaden för nya Karolinska sjukhuset är 14,5 miljard. Infrastrukturinvesteringen motsvarar således byggnaden av 36 stora sjukhus under en tioårsperiod.

För oss resenärer är det intressant att Trafikverket ska arbeta med samordning av biljett- och betalsystem och information inför och under resan. De föreslår vidare att de ska granska resors kvalitet som turtäthet, restid, komfort, trygghet, säkerhet och tillgänglighet.

Förslaget fokuserar i hög grad på arbetspendling. Trots att resor är turistbranschens “råvaror” får fritidsresor en högst marginell plats i den framlagda planen.

Under denna period, då ett stort antal underhållsarbeten genomförs, kommer tågresenärerna att få uppleva en försämring av kvaliteten. Fler tåg blir försenade eller ställs in. – Det blir sämre innan det blir bättre, säger Gunnar Malm.

Det kan bli svårt att uppnå branschens mål om fördubblat resande till 2020 när det blir allt sämre för alla som vill ta tåget. Bussbranschen ges dock en möjlighet att utöka expressbusstrafiken. Det kan till viss del kompensera ett minskat resande med tåg.

Att tågen kommer i tid om tio år är en dålig ursäkt för alla som i dag och under den närmaste framtiden kommer att drabbas av tågförseningar.

Under maj månad var 13 % av SJ-regionaltåg försenade mer än 5 minuter och 12 % av deras fjärrtåg försenade mer än 15 minuter. Trafikverket kan inte klaga på vädret under maj.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in