Detaljhandelns försäljning, februari 2013.

Av på 28 mars, 2013

Försäljningsvolymen ökade med 3,5 procent i februari jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,3 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser minskade med 1,2 procent mellan februari 2012 och februari 2013. Dagligvaruhandeln minskade med 0,4 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,1 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,0 procent mellan januari 2013 och februari 2013. Under den senaste tremånadersperioden (december-februari) ökade försäljningsvolymen med 1,3 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (september-november). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln februari 2012 – februari 2013

Se tabell här

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in