Detta gör svenskarna för att förbättra sin mentala hälsa

By on 28 juni, 2022
Arkivbild

Att få ihop livspusslet är inte alltid helt enkelt. Att hantera jobb, hälsa och ansvar kan vara påfrestande för mångas psyke. I Lifes undersökning Hälsobarometern är kvinnor och män eniga om att träning stärker mental hälsa. Däremot visar det sig att män är mer motvilliga till att gå i terapi och har svårare att vända sig till närstående för hjälp.

Hälsobarometern visar att pandemin, krig och andra oroligheter i världen har fört med sig ökad mental stress. För många har det även bidragit med en känsla av osäkerhet inför framtiden. Därför är det viktigt att vara medveten om sitt eget psykiska välmående och hur man på bästa sätt värnar om sin mentala hälsa. Enligt Hälsobarometern tycker 65 procent av svenskarna att sömn och återhämtning är viktigast för sin mentala hälsa, därefter anser 53 procent att träning är ett viktigt redskap för ökat välmående.

– Det är glädjande att många svenskar förstår hur viktigt det är med både träning och sömn för att stärka sin mentala hälsa. Däremot är det oroväckande att män inte ser samma värde i att söka professionell hjälp eller få hjälp ifrån närstående i samma utsträckning som kvinnor. På Life kan vi hjälpa människor att förbättra sin sömn och träning, men vi tycker ju såklart att det är otroligt viktigt att våga prata om mental hälsa då psykisk ohälsa ökat under pandemin, säger Maria Ring, Marketing Manager på Life.

Var femte svensk anser att gå till psykologen är viktigt för sin mentala hälsa. Undersökningen visar att ju högre upp i åldrarna man kommer desto färre söker professionell hjälp. Däremot är över var tredje ung vuxen mellan 18–30 år signifikant mer benägen att gå i terapi.

Om undersökningen

Hälsobarometern 2022 är baserad på en undersökning genomförd av IPSOS Norm på uppdrag av Life. Undersökningen genomfördes i februari 2022 i form av en webbenkät. Totalt har 4 541 personer i Sverige, Norge och Finland i åldrarna 18–65 år deltagit i undersökningen. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Life

You must be logged in to post a comment Login