Detta krävs för att få regionalt föreningsstöd

Av på 24 februari, 2021

På måndag 1 mars öppnar Region Örebro län ansökningsperioden till regionalt föreningsstöd 2022 – och nu går det att söka föreningsstöd för ett eller tre år. “Föreningsliv ger människor gemenskap, engagemang och skapar mening i vardagen”, menar Region Örebro län. Men det ställs krav för att få regionalt föreningsstöd

Regionalt föreningsstöd kan utgå till bland annat kulturföreningar (“för att främja en regional kulturell infrastruktur där länets invånare får ta del av och medverka i olika former av kultur”), andra föreningar med regional verksamhet (som exempelvis lokalhållande föreningar och föreningar inom miljö och natur) samt studieförbund (för deras arbete inom folkbildning, kultur, folkrörelse, demokrati och vuxenutbildning).

För kulturföreningar gäller detta: Området omfattar musikföreningar, teater- och dansföreningar, konstföreningar, museer och lokalhållande föreningar. Stödet är avsett för egen verksamhet och inte enskilda projekt. 

För att Region Örebro län ska kunna stödja en förening krävs att organisationen har länsomfattande verksamhet alternativt har medlemmar i fyra kommuner eller har verksamhet/aktiviteter i minst tre kommuner i länet. För studieförbunden gäller att de måste erbjuda regelbunden cirkelverksamhet i minst hälften av länets kommuner.

Nytt om regionala föreningsstöd: Nu går det att söka föreningsstöd för ett eller tre år. Ansökan för 2022 är öppen mellan 1 mars och 30 juni och ska göras i ett digitalt webbformulär. Det är de förändringar du som ska söka föreningsstöd behöver ha koll på. 

Regionalt föreningsstöd 2020 och 2021
År 2020 fördelade Region Örebro läns kulturnämnd verksamhetsbidrag till föreningar, organisationer och studieförbund på totalt 47,7 miljoner kronor varav länets kulturföreningar fick omkring fyra procent: – se fördelningen mellan olika bidragstagare:

Några av de kulturverksamheter som uppfyller kraven och får regionalt stöd – vad de fick 2020, önskade och fick 2021 (i tusen kronor):

Studieförbunden fick 2020 och 2021 dela på 19 miljoner kronor enligt ovanstående fördelning (i tusen kronor).

………………

Region Örebro läns kulturnämnd ska verka enligt den regionala utvecklingsstrategin som har de strategiska inriktningarna: ”Stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus” samt ”Öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang.” 

I den regionala kulturplanen 2020-2023 lyfts därför tre viktiga områden: 

  • Länets kulturella infrastruktur: Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på att stärka länets kulturella infrastruktur med anledning av Coronapandemin.
  • Kultur som mänsklig rättighet: Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på kultur i hela länet.
  • Kultur i samspel med andra samhällsområden: Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på arbetet med kultur och hälsa.

Ekonomi | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in