Detta vill SD i Lindesberg driva i den regionala kulturpolitiken

By on 6 februari, 2023
Bild: LindeKultur

För att kunna lägga resurser där de behövs allra mest vill Sverigedemokraterna i Örebro län spara in på bland annat kulturen.

”Vårt fokus blir att skapa goda möjligheter för hela länets medborgare att ta del av kulturen”, skriver Tommy Lönnström (SD) som utsetts till ledamot i Region Örebro läns kulturnämnd och Tom Persson (SD) som är Lindesberg representant i regionens specifika samverkansråd för kultur.

På kommande sammanträde (7 februari) kommer Region Örebro läns kulturnämnd att bland annat fördela drygt 113 miljoner kronor inom kultursamverkansmodellen för 2023 och 4,8 miljoner kronor i regionala verksamhetsmedel till aktörer som har uppdrag och utvecklingsmål i den regionala kulturplanen men som inte ingår i kultursamverkansmodellen – däribland Frövifors Pappersbruksmuseum som föreslås få 286.000 kronor för 2023. Källa: Kallelse till Region Örebro läns kulturnämnd >>

”För att kunna lägga resurser där de behövs allra mest, sparar vi in på den politiska organisationen, minskade resor och kulturen”, skriver Sverigedemokraterna i Örebro län i sin regionala ”skuggbudget” för 2023: ”Vi avvecklar huvudmannaskapet för flygplatsen och för folkhögskolorna (Kävesta samt Fellingsbro) och låter de som haft sin hemvist i vårt land i mer än tre år och fortfarande behöver tolk, betala sina egna tolkkostnader”.

”Kultur- och fritidsnämnden har den viktiga uppgiften att möjliggöra en bred och kulturell verksamhet för länets alla invånare. Denna viktiga del av regionens verksamhet skall främst säkras via regionalt ägda verksamheter och samarbetsavtal med kulturintressen av särskilt stort intresse. För all annan kulturell verksamhet föreslår vi mot bakgrund av den osäkra ekonomiska situationen en ramsänkning med 5 procent,” skriver SD Örebro län.

SD vill ta bort 1-procentsregeln till konst vid ny-, om- och tillbyggnader. Istället vill partiet använda den befintliga konstsamlingen för att besmycka regionens byggnader och lokaler. Samtidigt vill SD att regionen ska satsa på bevarande och utökad marknadsföring av länets fornminnen och inrätta en regional kulturarvsfond i Örebro län.

Kultur/Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login