Diabetes är en sjukdom som inte kan anstå.

Av på 27 mars, 2013

Svenska Diabetesförbundet instämmer när flera vårdorganisationer nu protesterar mot regeringens formulering att papperslösa, i likhet med asylsökande, ska få rätt till ”vård som inte kan anstå”. Det är en luddighet som bäddar för godtycklig vård.
Diabetes måste alltid behandlas utan dröjsmål, annars kan livshotande komplikationer uppstå.

– Följderna om vård av diabetes uteblir kan snabbt bli allvarliga och definitionen av ”vård som inte kan anstå” bör vara tydlig och lika i alla landsting, säger Fredrik Löndahl, ordförande i Svenska Diabetesförbundet.

Han tar som exempel hur ett litet sår på foten kan leda till amputation och för tidig död vid en obehandlad eller illa skött diabetes.

Bland annat Läkarförbundet är starkt kritiskt till att riktlinjer saknas för vad som anses vara vård som inte kan anstå i regeringens och Miljöpartiets förslag. Där står att papperslösa ska få “vård och behandling av sjukdomar och skador i de fall där även en måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten”.

– Risken är stor för godtycke om den enskilda läkaren eller sjuksköterskan ska avgöra vilken vård som inte kan anstå. Vi instämmer i professionens kritik mot det luddiga i formuleringen, säger Fredrik Löndahl.

Förhöjda blodsockervärden skadar på sikt många av kroppens organ och kan ge allvarliga följder för hälsan. Behandling av komplikationer till diabetes utgör den största vårdkostnaden vid diabetes.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in