Diabetesvården i Örebro län får högsta betyg på att ligga lågt

Av på 12 februari, 2021
Foto: Therese Triumf

Region Örebro län ligger bäst till i Sverige när det gäller att ha så få diabetespatienter som möjligt med höga blodsockervärden. ”Vi är glada att se att den här gruppen inte har kommit i kläm under pandemin”, säger Erik Schwarcz, överläkare.

Eva Salomonsson, diabetessköterska, Erik Schwarcz, överläkare och Märta Sjölander, diabetessköterska på Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Therese Triumf
De tre diabetesmottagningarna i regionen, i Örebro, Lindesberg och Karlskoga, har legat bra till i några år när det gäller att ha så få diabetespatienter som möjligt med högt långtidsblodsocker, så kallat HbA1c. Trots en liten nedgång 2019 toppar de nu listan i Sverige.

– Vi var bland de sämsta i landet för ett antal år sedan. Då började vi med att titta på de patienter som hade högst värden och har sakta men säkert jobbat oss framåt. Målen används dagligen när vi coachar patienterna till att själva testa när det inte funkar bra, berättar Märta Sjölander, diabetessköterska på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ.

Hon och hennes kollegor lyfter gärna fram samarbetet mellan de tre mottagningarna och samarbetet på alla nivåer, inklusive patientorganisationer, Läkemedelscentrum, mellan enheter och mellan kollegor, som en framgångsfaktor. De har gemensamma möten och utbildningar, både för personalen och patienterna.

– Det är alltid okej att knacka på en kollegas dörr och fråga. Vi har också chefer som tycker om att testa och tänka nytt, prova nya saker och som kämpat för att vi ska få resurser till att bedriva den här vården, säger Eva Salomonsson, diabetessköterska på USÖ.

Medveten satsning för att nå toppen
Erik Schwarcz, överläkare vid medicinmottagning 1 på USÖ, menar att de satsat medvetet på att hamna i topp och bestämt sig för att jobba stenhårt. 2020 har varit ett extra tufft år eftersom mycket fått stå tillbaka inom vården. Men trots det ser man nu mycket fina resultat.

– Vi är glada att se att den grupp som har störst risk för långsiktiga komplikationer inte har kommit i kläm på grund av pandemin, säger han och menar att täta kontakter med patienterna och hög tillgänglighet också hör till framgångsfaktorerna.

– E-tjänsterna på 1177.se ger patienterna möjlighet att själva beställa recept, intyg, och anmäla sig till kurser med mera. Vi har också telefontider varje dag så att varje patient upplever att man får svar. Våra patienter är ofta unga och har fullt upp i livet – då kan vi stämma av digitalt istället för att träffas varje gång. Vi kan se deras glukoskurvor via molnbaserade tjänster och patienterna slipper förflytta sig för ett vårdmöte, berättar Märta Sjölander.

Fakta

  • Det finns tre vuxendiabetesmottagningar i Region Örebro län som jobbar tillsammans, här tar man hand om cirka 1 800 patienter. På barn- och ungdomsmottagningen på USÖ har man hand om alla barn i regionen som har diabetes, cirka 200 stycken.
  • Sjuksköterskorna från Karlskoga, Lindesberg och Örebro träffas vår och höst för att dela med sig och lära av varandra.*
  • Årligen anordnar personalen en mini-mässa som kallas “Diabetes i fokus”, där de bjuder in regionens patienter med typ 1 diabetes och deras anhöriga till att lära mer om diabetes typ 1.
  • Diabetesmottagningen erbjuder gruppverksamhet som handlar om exempelvis graviditet, olika tekniska produkter, kost etc.*
  • Nationella diabetesregistret: NDR är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att underlätta ett systematiskt förbättringsarbete i diabetesvården. Läs mer på: ndr.nu

*Har inte genomförts under 2020 på grund av pandemin.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in