Digital besöksboom hos Sveriges museer under 2020 – fysiska besöken mer än halverade

Av på 19 januari, 2021

Besöken till museerna har rasat med över 50 procent under 2020, samtidigt har 216 miljoner digitala besök gjorts i museernas utbud online. Den digitala totalsiffran redovisas för första gången i Sveriges Museers rapport om museibesöken 2020.

Riksförbundet Sveriges Museer presenterar nu en rapport med museernas besökssiffror för fjolåret. Rapporten bygger på svar från 124 museer som tillsammans haft 8,4 miljoner besök, på plats. Det motsvarar 46 procent av museibesöken 2019. Enligt rapporten har de flesta museer haft anpassad publik verksamhet och begränsat öppethållande eller stängt delar av året på grund av pandemin.  Samtidigt har det digitala utbudet från museerna dragit in hela 216,1 miljoner besök under året, enligt en sammanställning som är gjord för första gången. 

– Det här visar på museernas dragningskraft och behovet av museernas utbud även digitalt. Vi visste att museerna förstärkt utbudet på nätet, men nu vet vi också att publiken hittat dit, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sverige Museer.

– Färre har kunnat gå på museum under förra året även när de har varit öppna, å andra sidan har många vittnat om museerna som en trygg plats under pandemin. Museerna har en viktig samhällsbärande funktion och de digitala besöken har verkligen visat att vi behöver kulturen mer än någonsin, avslutar Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sverige Museer.

…………….

Översikt museernas digitala besök

Här redovisas ett antal nyckeltal för kanaler där man kan ta del av innehåll från museerna.

Svar från Kanaler Antal deltaganden
94 museer Webbplatsbesök 18 601 034   
46 museer Digitala besök i  samlingarna 5 902 576
101 museer Räckvidd bästa inlägget Facebook 6530 835
85 museer Räckvidd bästa inlägget Instagram 1 429 830
80 museer Visningar filmkanal 2 820 373
7 museer Visningar bildkanal 758 099
21 museer Lyssningar ljud 259 036
59 museer Deltagare digitala visningar, utställningar och övr arrangemang 4 955 847
14 museer Nedladdning musernas egna appar 95 329
14 museer Visningar eget innehåll på Wikipedia* 174 769 398
  Totalsiffra 216 122 357

*Här åsyftas eget redaktionellt material med kunskap och bilder som museerna publicerar via Wikipedia 

Kultur | Regionalt
Örebronyheter

Källa Sveriges Museer
 Läs hela rapporten på Sveriges Museers hemsida » sverigesmuseer.se/wp/wp-content/uploads/2021/01/Rapporten-Museibes%C3%B6ken-2020.pdf

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in