Diken och raksträckor på vägen mot en bättre skola

Av på 15 oktober, 2013

Imorgon träffas politiker, skolledare och utbildningssamordnare från länet för att diskutera hur våra skolor kan förbättras. Tidigare i höstas kunde regionförbundet konstatera att resultaten i länets skolor hade stor förbättringspotential. Morgondagens möte med fokus på skolutveckling är ett led i det viktiga arbetet att förbättra länets skolresultat.

Ett femtiotal representanter från länets skolor kommer att delta på mötet. De kommer bland annat få lyssna till Bodil Båvner, utredare på Sveriges kommuner och landsting. Hon kommer att prata om vad det är som kännetecknar en framgångsrik skola och ge goda exempel på praktisk handling från andra kommuners skolutvecklingsarbete.

En annan punkt på dagordningen är en presentation av länets pilotskolor – Navet F-9 och Vivalla F-3 i Örebro. Rektorerna på dessa skolor kommer att tala om skolornas med- och motgångar och reflektera kring sina skolutvecklingsprocesser.

– Med tanke på de resultat som länets skolor har uppvisat den senaste tiden är det ytterst angeläget att vi får igång en dialog kring goda exempel och hur vi använder dessa. Jag ser fram emot det gemensamma samtalet om hur vi kan kraftsamla i regionen kring goda exempel och skolutveckling. Det är ett viktigt arbete för att rusta våra elever inför den framtid som kommer att möta dem, säger Peter Morfeldt som är utvecklingsledare på Regionförbundet Örebro.

Press är välkomna att delta under dagen

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in