Djurförsöksstatistiken för 2016 har publicerats

By on 31 mars, 2018

Djurförsöken ökade 2016 jämfört med 2015, men är lägre än siffrorna för 2014. Dessvärre ökade även andelen djur som utsatts för högsta svårhetsgraden av lidande, från 7 % under 2014 och 2015, till 8 % under 2016. Antalet djur som användes var 350 664 djur om EU:s definition används, och 460 097 om svensk definition av djurförsök används. 7 029 041 fiskar i provfiske och märkning av fisk, tillkommer.

Antalet djur som används i försök fluktuerar från år till år. Forska Utan Djurförsök konstaterar att antalet djur som används i djurförsök i Sverige är på väg nedåt jämfört med tiden fram till 2011. Under åren 2011-2016 användes i genomsnitt 1 218 djur per dag eller 445 000 djur per år, jämfört med till exempel 2 700 djur per dag, d.v.s. 990 000 djur per år under åren 2004-2012.

Nedgången är en glädjande utveckling även om det fortfarande finns mycket kvar att göra, både för att ersätta djurförsök och för att minska lidandet i de försök som fortfarande utförs.

”Vi hoppas att 2016 var ett undantag och att trenden mot färre djurförsök håller i sig framöver”, säger Carina Franzén, kanslichef och kommunikationsansvarig på Forska Utan Djurförsök. ”Det är dock alarmerande att konstatera att de mest plågsamma djurförsöken ökar. Det handlar i Sverige om totalt närmare 30 000 djur inom framför allt grundforskning, forskning om nervsystemet, cancer, immunsystemet och hjärt- och kärlsystemet. Den detaljerade statistik som finns idag gör det möjligt för oss att rikta våra forskningsanslag och vi kommer nu att se över vad vi kan göra. Forskningen vi stödjer ersätter också plågsamma djurförsök som görs i andra länder, t.ex. för att testa kemikalier.”, avslutar Carina Franzén.

”Svårhetsgraden” avser det lidande djuren utsätts för under försök och ”avsevärd” är den högsta svårhetsgraden. Nivån innebär till exempel giftighetstester där djuren dör eller blir mycket svårt sjuka, forskning där djur får tumörer som orsakar sjukdom med smärta, ångest, utmärgling och lidande eller organtransplantation med avstötningsreaktioner.

Uppgifterna för 2014-2016 är inte direkt jämförbara med tidigare år, då en del förändringar skedde i lagstiftningen år 2013. En av förändringarna som skedde, är att djuren nu räknas efter att de använts i försök. Tidigare togs de med i statistiken i samband med att försöken påbörjades. Skälet till ändringen är att svårhetsgraden nu ska rapporteras, vilket kan ske först när försöket avslutat för djurets del.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login