Djurskyddsbristerna på Guldfågelns slakteri kan kvarstå

Av på 4 juli, 2020
Industriell kyckinguppfödning i Sverige. Foto från Djurens Rätts kampanj 99 miljoner.

Redan 2018 uppdagades stora brister på Guldfågelns slakteri på Öland, en mängd kycklingar kom in till slakteriet med brutna vingar varje dag och kycklingar skållades levande på grund av dåligt fungerande bedövningsmetoder.

Djurens Rätt, som begärt ut handlingar från djurskyddskontroller menar nu att det inte går att veta om situationen för djuren har förbättrats.

Fallet har varit uppe i media ett flertal gånger sedan 2018 och Guldfågeln polisanmäldes av Djurens Rätt i mars 2019 för brott mot djurskyddslagen. För att undersöka om företaget bättrat sig har organisationen nu begärt ut handlingar från djurskyddskontroller som gjorts hos Guldfågeln under första kvartalet 2020. Men handlingarna från både Länsstyrelsen och Livsmedelsverket är kraftigt sekretessbelagda vilket gör att det inte går att utläsa hur det ser ut på slakteriet idag. 

Vi har i dagsläget ingen aning om något faktiskt förbättrats för kycklingarna på Guldfågelns slakteri. Det är under all kritik att sådana här brister inte följs upp med en transparens så att konsumenterna får insyn i hur djuren faktiskt har det, säger Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt

Guldfågeln är det enda storskaliga slakteriet i Sverige som fortfarande använder den omdebatterade elbadsbedövningen. Kycklingarna hängs upp i benen när de är vid medvetande och sedan doppas deras huvuden ner i ett elektrifierat vattenbad. Om huvudet missar elbadet eller kniven som skär upp halsen blir inte kycklingen tillräckligt medvetslös eller avlivad utan riskerar att skållas levande. 

Många kycklingar har fått benbrott till följd av ovarsam hantering i samband med transport, vilket gör upphängning och hantering extra plågsam för djuren. Det ökade antalet brutna vingar kan också resultera i att bedövningsmetoden misslyckas oftare. 

Djurens Rätt är starkt kritiskt till bedövningsmetoden som de menar måste fasas ut.

– Nu är det upp till Guldfågeln att bevisa att de tar ansvar för kycklingarna, de tidigare bristerna måste åtgärdas omedelbart och Guldfågeln behöver påbörja en utfasning av den kritiserade bedövningsmetod som används, säger Anna Harenius.

Tidslinje – detta har hänt

April 2018: 

 • Tidningen Foodmonitor rapporterar om en ökad mängd kycklingar som kom in till Guldfågelns slakteri med brutna vingar. Djurens Rätt lyfter ärendet på sin webbplats. 

Mars 2019:

 • SVT rapporterar om Guldfågelns djurskyddsbrister i flera artiklar, 24 mars 
 • Veterinärer larmar om att tusentals kycklingar plågas inför slakt, SVT 24 mars
 • Tusentals kycklingar skadas på väg till slakt rapporterar P4 Kalmar 24 mars
 • Debatt i Aktuellt med Djurens Rätt och Svensk Fågel, 25 mars 
 • Plågade kycklingar hittas även på slakteriet utanför Falkenberg, SVT 25 mars
 • Veterinär på Livsmedelsverket hävdar att problemet kan finnas i hela Sverige, 26 mars 
 • Länsstyrelsen tittar närmare på kycklingtransporterna till Guldfågeln, SVT 26 mars
 • Fler medier uppmärksammar bristerna bland andra Expressen och Ölandsbladet
 • Djurens Rätt skickar in en polisanmälan angående det stora antalet brutna vingar på slakteriet, 29 mars.

April 2019: 

 • Nya brister avslöjas när SVT rapporterar om kycklingar som skållats levandepå Guldfågelns slakteri under 2018. Nyheten blir en TT-notis som lyfts brett i media.
 • Djurens Rätt uppmärksammar ärendet igen och det väcker stor uppmärksamhet i sociala medier. 
 • Fallet tas upp i en debatt i riksdagen den 11 april.  

Oktober 2019

 • Åklagaren lägger ned förundersökningen av Guldfågeln eftersom det inte går att bevisa att bristerna uppstått med uppsåt, och att hanteringen är industriell. Djurens Rätt kritiserar beslutet.

November 2019: 

 • Djurens Rätt begär överprövning av fallet, i egenskap av anmälare.

December 2019-februari 2020: 

 • Överprövan läggs ner med hänvisning till att man gått vidare med en annan anmälan. Djurens Rätt överprövade igen utan resultat, beslut februari 2020.

April 2020: 

 • Djurens Rätt begär ut handlingar från kontroller av Guldfågeln från Länsstyrelsen och Livsmedelsverket för första kvartalet 2020. Handlingarna är kraftigt sekretessbelagda. Överprövan om sekretessbeläggning ger inget resultat. 

Regionalt
Örebronyheter

Källa Djurens Rätt

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in