Döda granar avverkas vid Hurtigtorpet

By on 20 juni, 2024
Arkivbild

Denna vecka började avverkningen av döda granar vid Hurtigtorpet, Sveaskog har fått i uppdrag av Hällefors kommun att hugga ner torrgranar vid. Avverkningen började denna veckan, vecka 25, och gäller granar som finns i anslutning till spår och discogolfbanan.

Torrgranarna har dött på grund av angrepp av granbarkborren, man har beslutat att avverka de flesta av träden då de annars utgör en fara för både människor och elledningar. En del av de döda träden kommer att lämnas kvar för att gynna den biologiska mångfalden.

Hurtigtorpet är en del av Hökhöjdens naturreservat, och det finns en skötselplan för naturreservatet. Samråd har skett med Länsstyrelsen inför åtgärderna som skall göras.

Håll avstånd till skogsmaskinerna

Om man ska besöka området, tänk på att hålla ett säkerhetsavstånd till skogsmaskinerna på 90 meter.

Området som ska avverkas

Områden som är markerat med rött på bilden nedan har stora mängder med torrgranar som kommer avverkas. Områden som är markerat med blått kommer gallras, glesas ut.

Bild: Hällefors kommun

Hurtigtorpet | Hällefors
Örebronyheter

Källa: Hällefors kommun

You must be logged in to post a comment Login