Dödad kvinna nekad kontaktförbud.

Av på 2 mars, 2013

Den kvinna som tidigare i dag sköts till döds i Göteborg ansökte i januari om kontaktförbud mot sin sambo, utan framgång. En ny kartläggning visar på stora skillnader mellan landets 32 allmänna åklagarkammare när det gäller andelen utfärdade kontaktförbud. Dessutom visar en ny undersökning av polisanmälda fall av dödligt våld mot kvinnor i Sverige att en stor del av fallen hade kunnat förhindrats.

– Resultatet visar att det i hälften av de fall som granskats funnits förutsättningar för ett annorlunda och mer professionellt agerande från olika aktörers sida, vilket ytterst hade kunnat förhindrat det inträffade, säger personsäkerhetsexperten Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige.

En av de åtgärder som hade kunnat vidtas är utfärdandet av ett kontaktförbud.

– En uppföljning av första året med lagen om kontaktförbud visar emellertid på stora skillnader mellan landets 32 allmänna åklagarkammare, säger forskaren och f.d. polisen Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

En förutsättning för att kunna förebygga brott i nära relationer är att aktörer som polis, åklagare och socialtjänst baserar sina åtgärder på strukturerade hot- och riskbedömningar snarare än sin egen magkänsla.

– I så gott som samtliga av de fall som granskats fanns riskfaktorer som hade framträtt tydligt om strukturerade hot- och riskbedömningar hade genomförts, menar personsäkerhetsexperten Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige.

För att komma till rätta med problem av det här slaget krävs bättre ledning och styrning.

– Riksdagen har på många sätt tagit sitt ansvar och stiftat bra lagar. Problemet är regeringen som inte förmår leda och styra sina myndigheter på ett effektivt sätt, vilket gör det svårt att omsätta de politiska målen. Motsvarande problem finns inom hälso- och sjukvården och kommunerna. Som en konsekvens av detta handlar förslagen till lösningar ofta om förbättrad samverkan när det i själva verket främst handlar om att olika aktörer inte gör vad de ska. Att i det läget kräva förbättrad samverkan är en tankevurpa, säger generalsekreteraren Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in