Dold kvinnosjukdom kostar 93 000 kr per kvinna och år.

Av på 23 maj, 2013

Endometrios är den tredje vanligaste kvinnosjukdomen i Sverige. Trots det är den okänd för de flesta svenskar, även för många drabbade. De kostnader som sjukdomen innebär för vården och för samhället i stort har hittills inte varit kartlagda. En ny studie visar på betydande kostnader, och ett stort lidande bland kvinnorna.

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar ca 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. De vanligaste symptomen är smärtor i underlivet och i nedre delen av buken i samband med mens och samlag. Smärtorna kan ofta vara mycket svåra. Det finns i dag ingen bestående bot, men olika behandlingar kan lindra symptomen. Studien Burden of Illness in Women with Endometriosis bygger på enkätsvar från 449 kvinnor med endometrios.

– Studien visar tydligt att det är mycket dyrt att inte sköta vården av patienter med endometrios på ett effektivt sätt. Priset bärs dels av samhället, men i hög grad också av kvinnorna själva som utöver sitt lidande får en sämre ekonomi och sämre möjligheter till ett fungerande arbetsliv, säger Matts Olovsson, överläkare vid Nationellt endometrioscentrum på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och huvudförfattare till studien.

Fyra gånger högre sjukfrånvaro

De direkta vårdkostnaderna för en patient med endometrios är enligt studien 51 000 kr per år, för exempelvis läkarbesök, inläggning på sjukhus och operationer. Därutöver leder sjukdomen till indirekta kostnader på 42 000 kr per kvinna och år för ökad sjukfrånvaro och arbetsbortfall för kvinnan, samt för hennes vänner och anhöriga. Kvinnor med endometrios har cirka fyra gånger så hög sjukfrånvaro som kvinnor i genomsnitt, deras arbete påverkas negativt av sjukdomen och de upplever ofta en sänkt livskvalitet.

Sammantaget är alltså kostnaden för en kvinna med endometrios 93 000 kronor per år. Matts Olovsson betraktar denna kostnad som mycket hög, och i stora delar onödig.

– Det finns i dag utvecklade tekniker för diagnos och behandling av endometrios, som skulle kunna hjälpa många. Vården är dock inte tillräckligt bra på att nå patienterna i tid. Stora grupper av patienter får ingen diagnos, och vården använder till viss del ineffektiva behandlingar. Det är exempelvis slående att man använder sjukvårdens knappa resurser till operationer som har tveksam nytta, säger han.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in