Dom om Hagbydammen

Av på 4 februari, 2020
Hagbydammen breder ut sig strax norr om Nora centrum.

Mark- och miljödomstolen ger Nora kommun tillstånd att, enligt miljöbalken, att inom fastigheterna  Nora 1:1 samt Nora 2:1 bygga om Hagbydammen samt riva ut Sågbladsdammen.

Ombyggnaden av Hagbydammen omfattar igenfyllning av befintliga utskovslyckor, förstärkning av befintlig jorddamm samt anläggning av fiskväg genom dammens högra sida i form av inlöp med överfallsdamm.

Utrivningen av Sågbladsdammen omfattar avlägsnbande av befintlig dammanläggning, med undantag av de gjutna landfästena, samt återställande av åfårans naturliga läge genom schaktning och biotopvårdande åtgärder upp- och nerströms.

Under arbetets genomförande får en tillfällig fångdamm anläggas.

– Miljödomstolens beslut går helt i linje med det beslut som tidigare fattats i kommunfullmäktige 2016, säger Solveig Oscarsson (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

– Det är bra att beslutet nu finns, så att de som bor och verkar i området nu vet vad som kommer att ske framöver. Vi hoppas att arbetena kan komma igång under året, säger Tom Rymoen (M), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och kommunalråd.

Bakgrunden till beslutet är att Hagbydammen inte uppfyller säkerhetskraven och innebär därför en fara för människor och djur.

Länet | Nora
Örebronyheter

Källa Nora Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in