Dörrknackning framgångsfaktor i utredningen av mordet i Oxhagen

Av på 20 maj, 2021

Tisdagen den 18/5 dömdes 4 personer för medhjälp till mordet i Oxhagen i Örebro sommaren 2020. Tre personer dömdes till totalt 34 års fängelse och den fjärde personen har dömts till sluten ungdomsvård i ett år och fyra månader. I utredningen som ledde fram till de fällande domarna säkrade man DNA vid brottsplatsen, arbetade med hemliga tvångsmedel, dörrknackning och genomförde cirka 500 förhör. 

Efter mordet i Oxhagen organiserade polisen utredningsarbetet utifrån en särskild arbetsmetodik, PUG (polisens metodstöd för utredning av grova brott), som tydligt beskriver hur en utredning ska genomföras vid dödligt våld.

– Initialt bedrevs utredningen brett. Vi säkrade fynd från brottsplatsen, arbetade med underrättelseinhämtning och knackade mycket dörr i området. Drygt 500 förhör hölls under utredningens gång, säger utredningsledaren Kristoffer Zickbauer.

– Dörrknackningen arbetade vi med i ca 3 veckor och det visade sig vara en framgångsfaktor i den här utredningen då vi fick en klar bild om vad som hade skett på brottsplatsen, berättar Anna-Lena Ringsbacka på Riksmord, NOA som ledde förhörsarbetet.

Med tiden kunde man smalna av utredningen då vittnesuppgifterna kunde kopplas till den tekniska bevisningen som hade säkrats på brottsplatsen.  Bland annat säkrades DNA på cigarettfimpar och en dryckesflaska från brottsplatsen.

De dömda förekom i utredningen tidigt och i november anhölls och häktades de efter att man en tid arbetat med hemliga tvångsmedel och spaningsarbete. 

– Det har krävts stora resurser för att kunna utföra alla utredningsåtgärder som varit nödvändiga. En stor utredningsgrupp tillsattes med personal från polisområde Örebro, övriga regionen och NOA. Vi samverkade också med analytiker, NFC och Uppsala universitet, säger Kristoffer Zickbauer.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Polisen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in