”Dragon’s Breath” förknippat med livsfara

Av på 21 september, 2020
Arkivbild

Linde har uppmärksammat att det förekommer att ungdomar köper majsbollar fyllda med flytande kväve, sk Dragon’s Breath, som man sedan stoppar i munnen. Syftet är att stötvis puffa ut kvävgas, därav namnet.

Nu vill Linde varna för detta, Dragon’s Breath kan vara mycket farligt, till och med livshotande.

Flytande kväve omvandlas snabbt till gas och expanderar inne i kroppen, när gasen expanderar kan magsäcken spricka. Dessutom kan man få frostskador i mun, svalg, i andningsvägar och mag-/tarmkanal. Andas man in en större mängd gas kan man utöver det få syrebrist och bli medvetslös.

Rätt använd är flytande kväve en mångfacetterad gas med många positiva användningsområden, t ex används flytande kväve till snabb kylning/frysning av livsmedel och prover i medicinsk forskning. Men vid en felaktig användning såsom för Dragon’s Breath är gasen förknippad med livsfara.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Linde
Läs gärna mer här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/giftinformationscentralen-varnar-for-dragons-breath

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in