Dricksvattenförsörjningen i Karlskoga är trygg

Av på 14 april, 2020

Som en följd av MSB:s uttalande under gårdagen om att dricksvattentillgången på sikt kan vara hotad vill Karlskoga Energi & Miljö informera om läget i Karlskoga.

Företaget har stämt av den interna pandemiplanen i de delar som lyftes av MSB under gårdagen. Det gäller leverans av kemikalier till vatten- och reningsverk. Myndigheten varnade för brist på kemikalier och även personella resurser.

Karlskoga Energi & Miljö har sedan tidigare arbetat med en plan för att säkerställa leveransen från de samhällskritiska verksamheterna, däribland vatten. När det gäller de volymer av kemikalier som behövs för att distribuera dricksvatten och för reningsprocessen har företaget idag ett så stort lager som är möjligt utifrån de regler som finns. Det innebär att rent vatten kommer kunna levereras under en längre tid även utan nya leveranser. 

Efter en avstämning med leverantörerna ser man inga problem med nya leveranser. För vissa kemikalier, de mest kritiska, finns enligt leverantörerna även möjlighet till inhemsk produktion om det kommer att krävas.

Sammanfattningsvis är Karlskoga Energi & Miljö trygga i den plan och de åtgärder som tidigt genomfördes med hänsyn till Covid-19 när det gäller dricksvatten och avloppsrening. 

Länet | Karlskoga
Örebronyheter

Källa Karlskogs Energi & Miljö

 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in