Dricksvattnet måste renas från PFAS

Av på 28 april, 2022
Arkivbild

Runt fem miljoner svenskar har PFAS i sitt dricksvatten och många av dem har halter som överstiger vad som kan anses säkert, visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen. Förutom att sätta nya gränsvärden och ta fram förbud mot PFAS måste staten avsätta medel så att alla kommuner snarast kan installera reningsanläggningar i sina vattenverk, kräver Naturskyddsföreningen.

– Staten, som via Försvarsmakten är en stor förorenare, måste ta ansvar för att svenskarnas dricksvatten är rent och säkert och inte förorenat med PFAS. I de kommuner där vi vet att det finns höga halter måste åtgärder vidtas omedelbart så att halterna sänks. Staten måste nu avsätta medel så att alla kommuner kan vidta åtgärder, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Kostnaderna för installationen och driften av PFAS-reningen kommer att bli märkbara för dricksvattenproducenterna. Naturskyddsföreningen uppskattar att den löpande kostnaden för att rena dricksvattnet från PFAS kommer uppgå till ca en miljard kronor per år, eller ca 200 kr per abonnent och år.

Detta bör dock sättas i relation till de samhällskostnader som förhöjda PFAS-halter hos människor orsakar, vilka beräknas till runt 10 – 17 miljarder per år. Men en del kommuner kommer att ha svårt att bekosta själva installationen av PFAS-reningen, eftersom det kan komma att omfatta ombyggnation av dricksvattenverket. Där måste staten gå in, enligt Naturskyddsföreningen.

– Det är viktigt att staten säkerställer att PFAS-halterna i dricksvattnet överallt i Sverige är säkert att dricka. Reningen av PFAS rensar även bort andra föroreningar, vilket är en ytterligare anledning att investera i reningen. Att en liten kommun får höga kostnader för att installera PFAS-rening får inte drabba de människor som bor där, säger Karin Lexén.

I Sverige finns det ännu inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten, utan Livsmedelsverket har satt en åtgärdsgränspå 90 ng/l för en rad PFAS-ämnen. Livsmedelsverket arbetar dock med ett underlag till bindande gränsvärde. I Danmark finns redan ett gränsvärden för PFAS på 2 ng/l dricksvatten, vilket speglar EU:s hälsobaserade riktvärde.

Samtidigt visar undersökningar att minst två miljoner människor har dricksvatten med PFAS-halter som inte skulle klara Danmarks gränsvärde.

– Sverige måste omedelbart agera för att förhindra att människor får i sig för höga halter av PFAS. Sverige måste sätta ett gränsvärde på samma nivå som Danmarks, som är i samklang med den senaste forskningen och som inte överskrider de halter människor kan få i sig utan negativa hälsoeffekter, säger Karin Lexén.

FAKTA OM PFAS

Vad är PFAS?

PFAS står för ”poly- och perfluorerade alkylsubstanser”. Det är en grupp på över 4 700 industriframställda kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. De används som ytbehandling i många produkter, som kläder, skor, matförpackningar och stekpannor. Det kan finnas i brandskum och skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik.

Är PFAS farligt?

Oberoende forskare vid flera universitet har genom åren studerat PFAS och visat att de kan påverka människors och djurs hälsa negativt till exempel genom att vara reproduktionsstörande, försämra immunresponsen på vaccin, påverka sköldkörteln och blodfetter.

EFSAS riktvärden

EFSA (EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet) fastställde hösten 2020 ett nytt hälsobaserat riktvärde för tolerabelt veckointag (TVI) som är mycket lägre än det tidigare. Baserat på det nya riktvärdet har Danmark fastställt att halterna i dricksvatten inte får överstiga 2 ng/l, för att skydda hela befolkningen. Detta står i stor kontrast till den svenska åtgärdsgränsen, som tillåter hela 90 ng/l.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Naturskyddsföreningen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in