Drönare kan rädda liv vid drunkning

By on 9 juli, 2022
Arkivbild

Nu under sommaren är utomhusbad en efterlängtad del av vår varma årstid, men tyvärr sker drunkningsolyckor med hjärtstopp som följd. Nu pågår forskning som utvecklar drönare som både levererar hjärtstartare och är utrustade med kamera för att snabbare kunna lokalisera personer under ytan i samband med drunkning. Forskningen har stöd från Hjärt-Lungfonden.

– För den som drabbas av hjärtstopp är tidig hjärt-lungräddning och behandling med hjärtstartare avgörande. Förutom ökad simkunnighet är det livsviktigt med förebyggande insatser som utbildningar i hjärt-lungräddning och fler tillgängliga hjärtstartare, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Varje sommar sker ett antal tragiska drunkningsolyckor med dödlig utgång. Med det drönarsystem som utvecklats av Everdrone ihop med Hjärtstoppscentrum på Karolinska institutet finns potential att nå människor i områden långt före ambulans.

Utöver drönare som åker ut med hjärtstartare undersöks nu även om drönare utrustade med kamera kan lokalisera personer under ytan i samband med drunkning. Om en drönare redan de första minuterna kan sända en bild från luften ovanför en olycksplats och hjälpa till att identifiera en person under ytan så kan fler liv räddas genom att hjärt-lungräddning kan startas tidigare än idag.

– Drönare har potential att både leverera hjärtstartare samt med kamera lokalisera personer vid drunkning, vilket i båda fallen kan vara direkt livräddande, säger Andreas Claesson, docent vid Hjärtstoppscentrum på Karolinska institutet vid Södersjukhuset.

Nu utvärderar forskarna sex drönarsystem som driftsatts i bland annat Göteborgsområdet och Östersund, något man är först i världen med. Man ser mycket goda möjligheter att lyckas med denna helt nya och unika metod för att få fram hjärtstartare före ambulans vid plötsligt hjärtstopp.

Fakta: Så räddar du liv med hjärt-lungräddning (Källa: Hjärt-Lungfonden)

1. Undersök: Kontrollera andningen och leta efter livstecken.
2. Larma: Om personen andas onormalt eller inte alls: ropa på hjälp och larma 112. Larmoperatören ger instruktioner för hur du ska göra hjärt-lungräddning.
3. Bröstkompressioner: Placera dina händer på varandra mitt på bröstet. Tryck 30 gånger – cirka två gånger per sekund – och släpp upp bröstkorgen mellan kompressionerna.
4. Inblåsningar: Öppna luftvägarna: lägg en hand på pannan, lyft upp hakan med två fingrar och knip om näsan. Ge två inblåsningar och varva med kompressioner tills du blir avlöst.
5. Hjärtstartare: Om hjärtstartare finns: starta den och följ instruktionerna. Rör inte patienten när du trycker på knappen för att ge en strömstöt.
6. Gå en kurs i hjärt-lungräddning, så att du är förberedd och kan hjälpa andra om ett hjärtstopp inträffar.

Fakta om plötsligt hjärtstopp (Källa: Hjärt-Lungfonden)

Plötsligt hjärtstopp är: När hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar.

Symtom: Den drabbade förlorar omedelbart medvetandet och saknar puls och normal andning. Onormal andning (ytliga, långsamma, snarkande andetag) kan förekomma, men förmår inte syresätta blodet.

Drabbade i siffror: Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 svenskar av hjärtstopp. Sedan millennieskiftet har antalet personer i Sverige som överlever plötsligt hjärtstopp mer än femdubblats – från 110 till över 600 räddade liv och har legat relativt stabilt de senaste tio åren. Det motsvarar fortfarande att en person dör av plötsligt hjärtstopp varje timme.

Tiden är dyrbar: Vid plötsligt hjärtstopp, larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns.

Forskningsframgångar: Forskning visar att den som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen har mer än dubbelt så stor chans att överleva. Därför är allmänhetens insats avgörande. Forskning har visat att i de fall som en hjärtstartare används inom de första minuterna kan så många som sju av tio överleva.

Forskningens utmaningar: Att hitta mekanismerna och orsakerna bakom hjärtstopp, utveckla undersökningsmetoder för att hitta personer som är i riskzonen för hjärtstopp och utveckla ännu bättre metoder att vårda hjärtstoppspatienter så att hjärnans funktioner räddas.

Hjärt-Lungfondens visionära forskningsmål: är att du som råkar ut för hjärtstopp ska överleva och inte få hjärnskador. Fler kan klara livhanken om omhändertagandet i akutfasen och behandlingen utvecklas. Forskningen syftar även till att förebygga att du drabbas av hjärtstopp.

Finansiering: Som största fristående finansiär av hjärt- och lungforskning stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för cirka 2 miljarder kronor och delar varje år ut omkring 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

You must be logged in to post a comment Login