Drygt 1 miljard kronor i krisstöd når Sveriges lantbrukare den 5 juli

Av på 4 juli, 2019

Fredagen den 5 juli betalas strax över 1 miljard kronor ut till lantbrukare som har beviljats krisstöd. Det innebär att ca 96 procent av de som har sökt stöd får pengar i den första utbetalningen.

– Det känns oerhört bra att vi kan få ut så mycket pengar i den här första utbetalningen. Drygt 96 procent av de som har sökt stöd kommer att få pengar den 5 juli, vilket är fler än vi vågade hoppas på från början, säger Håkan Wirén, enhetschef på Jordbruksverket.

Nu återstår en del handläggning av de ärenden som på något sätt behöver kompletteras eller utredas. Utbetalningen av dessa ärenden sker löpande varje vecka i takt med att de blir klara i handläggningen.

Fastställda stödbelopp
Jordbruksverket har fastställt stödbeloppen för de produktionsgrenar som får ta del av krisstödet. Några av beloppen har höjts och andra sänkts något i jämförelse med den första prognosen. Vår första prognos baserades på preliminära beräkningar av inkomstbortfall samt preliminära uppgifter över antalet stödberättigande djur och arealer. När vi nu har ansökta uppgifter att basera stödbeloppen på så har beloppen ändrats något.

– När det gäller exempelvis produktionsgrenarna gris och fjäderfä så har man sökt för fler djur än vad vi hade räknat med i vår ursprungliga prognos. Det har påverkat de slutgiltiga stödbeloppen något eftersom fler då får dela på stödet, säger Håkan Wirén.

Produktionsgren Stödbelopp
Spannmål och frövall 232 kr per hektar
Oljeväxter och proteingrödor 641 kr per hektar
Stärkelsepotatis 405 kr per hektar
Sockerbetor 210 kr per hektar
Nötkreatur 517 kr per djurenhet
Får och get 73 kr per djur
Suggor, betäckta gyltor och galtar 300 kr per djur
Slaktsvin och övriga grisar över 20 kg, första utbetalning* 70 kr per djur
Fjäderfä (tamhöns och kalkon) 3,90 kr per djur

* Slaktsvin och övriga grisar över 20 kg kommer få en första utbetalning på 70 kronor per djur. Senare i höst kommer ytterligare stöd betalas ut till denna produktionsgren. Orsaken till att det blir två utbetalningar är att antalet grisar som ger rätt till stöd ännu inte är fastställt eftersom en del ärenden finns kvar att handlägga.

Även delar av krisreserven betalas tillbaka – lätt att det förväxlas
Den 12 juli börjar den så kallade krisreserven att betalas tillbaka. EU:s medlemsländer bidrar till krisreserven som är tänkt att användas vid eventuella kriser inom jordbrukssektorn. Pengarna som inte använts betalas nu tillbaka till lantbrukarna som fick ett avdrag på direktstöden för stödåret 2018. Första utbetalningen av krisreserven blir den 12 juli och resterande utbetalningar kommer att göras i höst.

Det är lätt hänt att man förväxlar orden krisreserv med just krisstöd. Vi vill därför göra våra kunder uppmärksamma på att det är två olika utbetalningar som nu sker under samma period och att läsa beslutsbreven som kommer i samband med utbetalningarna för att se vilken utbetalning man fått.

Mer information om krisstödet
Efter förra sommarens svåra torka beslutade regeringen om ett krispaket till Sveriges lantbrukare på totalt 1,57 miljarder kronor. 2018 betalades den första delen av krisstödet ut av Jordbruksverket. 400 miljoner kronor i krisstödet 2018 gick till får-, nötkötts- och komjölksproduktionen. Ytterligare 60 miljoner kronor gick till sänkta avgifter för besiktningsveterinärer på slakterier.

Den 5 juli påbörjas utbetalningen av del två av krispaketet som uppgår till 1,08 miljarder kronor. Stödet 2019 är ett kombinerat areal- och djurbaserat krisstöd. 30 miljoner kronor avsätts för utvecklingsprojekt för trädgårdsnäringen.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in